• 1957 - 1963

  Konzervatórium v Bratislave (spev – Mária Smutná-Vlková)

 • 1963 - 1967

  VŠMU (T. Coková)

 • 1967 - 1968

  Štátne konzervatórium v Bulharsku (Michail Popov, T. Coková), súčasne spevácke kurzy v Benátkach (Giny Cignová)

 • 1969 – 1982

  sólistka Janáčkovej opery v Brne

 • 1982 - 2003

  sólistka Opery SND

 • od 1986

  pedagogička spevu na VŠMU (2005 docentka, 2008 vedúca Katedry spevu, 2009 mimoriadna profesorka)

 • od 2011

  pedagóg spevu na Štátnom konzervatóriu v Bratislave

Magdaléna Blahušiaková so súborom Janáčkovej opery v Brne i SND, ale aj ako hosťujúca sólistka absolvovala vystúpenia takmer v celej Európe. Vynikala v talianskom opernom repertoári a v operách skladateľov 20. storočia (Jenůfa v Janáčkovej Jej pastorkyni a Katarína Izmajlovová v rovnomennej opere Dmitrija Šostakoviča).

Pravidelne zasadala v porotách speváckych súťaží doma i v zahraničí a ako lektorka viedla medzinárodné spevácke kurzy.

x