• 1990 – 1996

  ZUŠ Ľudovíta Rajtera v Bratislave (klavír – Milica Kailingová)

 • 1995 – 1996

  súkromné štúdium klavíra u Daniela Buranovského

 • 1995 – 1998

  Medzinárodné interpretačné kurzy v Piešťanoch (Marián Lapšanský, Peter Toperczer, Eugen Indjic)

 • 1996 – 2000, 2004 – 2006

  VŠMU v Bratislave (klavír – Daniela Varínska)

 • 2000 – 2004

  Kráľovské konzervatórium Gent v Belgicku (klavír – Daan Vandewalle, dirigovanie - Wim Belaen, stará hudba a čembalo - John Whitelaw)

 • 2001

  účasť na realizácii slovenskej opery Ľubomíra Burgra a Martina Burlasa „Tvárou tvár“ v Luxembursku

 • 2002/2003

  spolupráca s divadelnými súbormi Walpurgis (Antverpy) a Wederzijds (Amsterdam) na novej produkcii o hudbe a živote Charlesa Ivesa

 • 2004

  štipendista Internationale Ferienkurse für Neue Music Darmstadt (Kaya Haan, Nicolas Hodges a Uli Wiget)

 • 2004 – 2005

  Inštitút postgraduálneho vzdelávania Orpheus v Gente (komorná hra – Jan Michiels)

 • od 2004

  dirigent mládežníckeho speváckeho zboru Eben – Ezer a súčasne spolupraáca s detským speváckym zborom Kvapôčky

 • 2005

  štipendista Tanglewood Music Center v USA (klavír – Emanuel Ax, Joseph Kalichstein, Claude Frank, komorná hra – Joseph Silverstein, Pamela Franková, Ursula Oppensová a Timothy Genis), štipendista medzinárodných kurozov Ostrava New Music Days

 • 2006 – 2009

  doktorandské štúdium na VŠMU

 • 2007

  štipendista svetového umeleckého centra Banff Centre for the Arts v Kanade

Ivan Šiller sa venuje interpretácii sólovej klavírnej literatúry, komornej hre, dirigovaniu ako aj organizačnej činnosti. Účinkoval na mnohých domácich a zahraničných festivaloch (Večery novej hudby, Orfeus, Konvergencie, Week of Contemporary Music Gent, Festival Philipa Herreweghea, Ostravské dny, Festival van Vlaanderen, Steinway festival Bijloke a ďi.). Koncertoval v Belgicku, Holandsku, Nemecku, Francúzsku, v Českej republike, vo Veľkej Británii, v USA a i. Medzi jeho komorných partnerov patrí Andrea Mudroňová, pf, Gerrie de Vries, ms, Adriana Kučerová, s, Pedro Guridi, cl, Paulo Klinck, vn, Jozef Lupták, vc. Spolupracuje s rôznymi zoskupeniami a orchestrami (Komorní sólisti Bratislava, Phoenix ensemble, Tanglewood Music Center Orchestra, Veni ensemble, Ostravská banda a i.) ako aj so súčasnými slovenskými a zahraničnými skladateľmi (Daniel Matej, Peter Zagar, Jevgenij Iršai, Marián Lejava, Boško Milakovič, Marcel Séneši, Yehudi Wyner, Gunther Schuller, Louis Andriessen, John Rose).

Je iniciátorom a organizátorom rôznych hudobných projektov. Počas štúdia na Kráľovskom konzervatóriu v Gente zrealizoval Festival komornej hudby (2003), Večer slovenskej hudby (2003), neskôr projekt Holland Music Winter na Slovensku (2006). Je zakladateľom a umeleckým riaditeľom festivalu Space (od roku 2003), ktorý je zameraný na súčasnú hudbu. V spolupráci s Nitrianskou galériou uskutočňuje cyklus komorných koncertov Galéria hudby. Organizuje tiež projekty zamerané na propagáciu a približovanie vážnej hudby amatérskemu publiku spojené so sprievodným slovom, napr. ako projekt Stretnutia (1994 – 1996 Levice a Bratislava), či cyklus Komorné koncerty (od roku 2002 Watou, Belgicko a Nové Zámky). V spolupráci s Milicou Kailingovou vytvoril projekt tvorivých dielní pre deti Hudba (práve) minulého storočia (od roku 2004), v ktorom sa snaží interaktívnym spôsobom priblížiť deťom hudbu 20. storočia.

"Venuje sa interpretácii súčasnej hudby, ansámblovej i sólovej hre a hudobnej reinterpretácii výtvarných diel. Spolupracuje aj s inými hudobníkmi, s ktorými formuje rôzne zoskupenia – Cluster ensemble, Ensemble Ricercata alebo Prague Modern. Okrem pôsobenia na Katedre hudobnej výchovy PdF UK spoluvytvára alternatívne „vzdelávacie inštitúcie“ – študentský projekt VENI ACADEMY i sériu detských workshopov SoundOrchestra – zamerané na improvizáciu, grafické partitúry a experimentálnu hudbu. Je autorom množstva hudobných projektov, festivalov i koncertných cyklov.                                                                                                            Predsedá slovenskej sekcii Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu (ISCM – Slovak Section), s ktorou pripravil hudobný počin roka 2013 – ISCM World New Music Days."                                                                                                                                      (Andrej Šuba, Robert Kolář: Ivan Šiller & Fero Király „Glass ukázal, že naša cesta bola správna.“ In: HŽ 2016/9, s. 29)

x