• 2000

    European Music Prize for Youth (EMPY), Hamburg (DE)

    - ocenenie za najlepšiu klavírnu spoluprácu (Adriana Kučerová – s)

  • 1996

    Medaila sv. Gorazda

x