• 2019

  SITUATIONS

  CD 2900-002-2

  1. Tomáš Boroš: Situations- Chorál

   Tomáš Boroš (pf)

  2. Tomáš Boroš: Situations- F dur s prímesami

   Tomáš Boroš (pf)

  3. Tomáš Boroš: Situations- Prachovka

   Tomáš Boroš (pf)

  4. Tomáš Boroš: Situations- Hore a dole

   Tomáš Boroš (pf)

  5. Tomáš Boroš: Situations- Drobné noty

   Tomáš Boroš (pf)

  6. Tomáš Boroš: Situations- Intervaly

   Tomáš Boroš (pf)

  7. Tomáš Boroš: Situations- Rozliate stupnice

   Tomáš Boroš (pf)

  8. Tomáš Boroš: Situations- Akordy (verzia 1)

   Tomáš Boroš (pf)

  9. Tomáš Boroš: Situations- Akordy (verzia 2)

   Tomáš Boroš (pf)

  10. Tomáš Boroš: Situations- Bez slov

   Tomáš Boroš (pf)

  11. Tomáš Boroš: Situations- Osvetlené melódie

   Tomáš Boroš (pf)

  12. Tomáš Boroš: Situations- Kvinty, kvarty, sekundy

   Tomáš Boroš (pf)

  13. Tomáš Boroš: Situations- Koncertná etuda

   Tomáš Boroš (pf)

  14. Tomáš Boroš: Situations- Motor

   Tomáš Boroš (pf)

  15. Tomáš Boroš: Situations- Kolo

   Tomáš Boroš (pf)

  16. Tomáš Boroš: Situations- Prstové cvičenie

   Tomáš Boroš (pf)

  17. Tomáš Boroš: Situations- Minimal

   Tomáš Boroš (pf)

  18. Tomáš Boroš: Situations- Intervaly a melódia

   Tomáš Boroš (pf)

  19. Tomáš Boroš: Situations- Zvonkohra a klavír

   Tomáš Boroš (pf)

  20. Tomáš Boroš: Situations- Zvonkohra a klavír (verzia pre dva klavíry)

   Tomáš Boroš (pf)

  21. Tomáš Boroš: Situations- In C

   Tomáš Boroš (pf)

  22. Tomáš Boroš: Situations- Vlny a ostrovy

   Tomáš Boroš (pf)

  23. Tomáš Boroš: Situations- Hádanka

   Tomáš Boroš (pf)

  24. Tomáš Boroš: Situations- Včera ráno v nedeľu

   Tomáš Boroš (pf)

  25. Tomáš Boroš: Situations- Tajomná

   Tomáš Boroš (pf)

  26. Tomáš Boroš: Situations- Káčer na doline (slovenská ľudová pieseň)

   Tomáš Boroš (pf)

  27. Tomáš Boroš: Situations- Variácie

   Tomáš Boroš (pf)

  28. Tomáš Boroš: Situations- Výlet

   Tomáš Boroš (pf)

  29. Tomáš Boroš: Situations- Jedini dvini tri kuki

   Tomáš Boroš (pf)

  30. Tomáš Boroš: Situations- Prelúdium

   Tomáš Boroš (pf)

  31. Tomáš Boroš: Situations- Prelúdium (verzia pre dva klavíry)

   Tomáš Boroš (pf)

  32. Tomáš Boroš: Tarantulky- Tarantulky

   Tomáš Boroš (pf), Ivan Šiller (pf)

  33. Tomáš Boroš: Tarantulky- Gong

   Tomáš Boroš (pf), Ivan Šiller (pf)

  34. Tomáš Boroš: Tarantulky- Rozklady

   Tomáš Boroš (pf), Ivan Šiller (pf)

  35. Tomáš Boroš: Tarantulky- Stupnice

   Tomáš Boroš (pf), Ivan Šiller (pf)

  36. Tomáš Boroš: Tarantulky- Cupi-lupi

   Tomáš Boroš (pf), Ivan Šiller (pf)

  37. Situácie sú zbierkou krátkych skladieb pre klavír.
   O čo im ide:
   - udržiavať poslucháča v strehu,
   - podnietiť poslucháča k akcii – k jeho prerodu
   na interpreta (Situácie vyšli aj ako noty,
   nájdeme tam skladby rozlične náročné),
   - osloviť mladých klaviristov od ZUŠ až po
   hudobné akadémie a osviežiť ich repertoár,
   - podnietiť tvorivú a slobodnú klavírnu
   interpretáciu.
 • 2016

  Hevhetia

  CLUSTER ENSEMBLE PLAYS PHILIP GLASS

  CD - Hevhetia HV 0109-011

  1. Philip Glass: Two Pages

   Cluster Ensemble , Ivan Šiller (elorg), Fero Király (elorg)

  2. Philip Glass: Music in Fifths

   Cluster Ensemble , Ivan Šiller (elorg), Fero Király (elorg)

  3. Philip Glass: Music in Contrary Motion

   Cluster Ensemble , Ivan Šiller (elorg), Fero Király (elorg)

  4. Philip Glass: Music in Similar Motion

   Cluster Ensemble , Ivan Šiller (elorg), Fero Király (elorg)

  5. Philip Glass: Music in Changing Parts

   Cluster Ensemble , Ivan Šiller (elorg, umv.), Fero Király (elorg, umv.), Zuzana Biščáková (elorg), Nikolaj Nikitin (sxs, sxt), Branislav Dugovič (cl, clb), Martin Adámek (cl), Robert Kolář (tr), Veronika Vitázková (fl, flp), Fabian Francio Ramirez (fl), Lenka Novosedlíková (mb), Roman Laščiak (sde)

 • 2016

  Hudobný fond

  ENSEMBLE RICERCATA

  CD - Hudobný fond SF 00982131

  1. Juraj Pospíšil: Concertino, op. 42

   Ensemble Ricercata , Ivan Šiller (cmb), Daniel Havel (fl), Jan Souček (ob), Ronald Šebesta (cl), Jan Hudeček (fg), Jan Musil (cr)

  2. Ivan Parík: Dve árie na fragmenty textu Stabat mater

   Ensemble Ricercata , Helga Varga Bachová (s), Ivan Šiller

  3. Ilja Zeljenka: Trio pre husle, violončelo a klavír

   Ensemble Ricercata , David Danel (vn), Balázs Adorján (vc), Ivan Šiller (pf)

  4. Juraj Beneš: For Instance Black Pony

   Ronald Šebesta (crb)

  5. Tadeáš Salva: Prelúdiá a fúga pre klarinet, violončelo a klavír

   Ensemble Ricercata , Ronald Šebesta (cl), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)

  6. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 4 "17. november 1989"

   Ivan Šiller (pf)

  7. Ivan Parík: Čas odchodov

   Ensemble Ricercata , Helga Varga Bachová (s), Ivan Šiller (pf)

  8. Juraj Beneš: Musique pour Grock No. 3

   Ensemble Ricercata , Milan Paľa (vn), Peter Dvorský (vl), Balázs Adorján (vc)

  9. Ivan Parík: Listy

   Ivan Šiller (pf)

  10. Tadeáš Salva: Slovenské concerto grosso č. 4

   Ensemble Ricercata , Ivica Gabrišová (fl), Ronald Šebesta (cl), Milan Paľa (vn), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)

 • 2015

  Hudobný fond

  DANIEL MATEJ : MEMORIES OF YOU

  CD - Hudobný fond SF 00852131

  1. Daniel Matej: Nice

   fama Q , David Danel (vn), Roman Hranička (vn), Ondřej Martinovský (vl), Balázs Adroján (vc)

  2. Daniel Matej: I tried them and they were all ROTTEN

   Ivan Šiller (pf)

  3. Daniel Matej: Memories of You No. 1 (14 Variations for J. C.)

   Klára Lóczi (v), Anne La Berge (fl), Boris Lenko (ac), Enikő Ginzery (zmb), Marián Lejava (dir.)

  4. Daniel Matej: Chorals on SDEF for Conlon Nancarrow

   Daniel Matej (C)

  5. Daniel Matej: Structures, Pages (... and Improvisations)

   Jon Rose (vn), MATEJ ENSEMBLE of the Elder's Conservatory of the Adelaide University , Daniel Matej (dir.)

  6. Daniel Matej: (When I’m) FIFTY for piano (Lullaby)

   Ivan Šiller (pf), Branislav Dugovič (cl, clb), Daniel Matej (tunb)

  7. Daniel Matej: CAVE SONGS [remixed]

   Daniel Matej (C)

  8. Daniel Matej: FRAGILE

   Ivan Šiller (pf)

 • 2013

  Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu – Slovenská sekcia

  VENI ACADEMY: ROLLING TONES | IN ZARTER BEWEGUNG

  CD - Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu – Slovenská sekcia ISCM-R01 2262 001-2-2

  1. Louis Andriessen: Workers Union for any loud-sounding group of instruments

   VENI ACADEMY , David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv.), Marián Lejava (dir.)

  2. Terry Riley: In C for unspecified ensemble

   VENI ACADEMY , David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Ivan Šiller (pulzácia), Daniel Matej (pulzácia, umv.), Marián Lejava (dir.)

  3. Martin Burlas: Záznam siedmeho dňa

   VENI ACADEMY , David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Ivan Šiller (pulzácia), Daniel Matej (pulzácia, umv.), Marián Lejava (dir.)

  4. Milan Adamčiak: Heterophonica II

   VENI ACADEMY , David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv., dir.)

  5. Milan Adamčiak: Adizione

   VENI ACADEMY , David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv., dir.)

  6. Earle Brown: December 1952 for unspecified ensemble

   VENI ACADEMY , David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv., dir.)

  7. Daniel Matej: Structures, Pages (... and Improvisations)

   VENI ACADEMY , David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv., dir.)

  8. František Chaloupka: The Book of Sand

   VENI ACADEMY , David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv.), Marián Lejava (dir.)

 • 2010

  Pavlík Records

  THE RADICAL CUT

  CD - Pavlík Records PA 0082-2/9

  1. Igor Stravinskij: Three easy pieces for piano four hands

   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)

  2. Igor Stravinskij: Five easy pieces for piano four hands

   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)

  3. Jevgenij Iršai: Radical cut (Radikálny rez)

   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)

  4. Johann Sebstian Bach – György Kurtág: Aus tiefer not schrei ich zu dir

   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)

  5. György Kurtág: Játékok (Games) IV.

   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)

  6. György Kurtág: Harangok /IV, 3/

   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)

  7. György Kurtág: Hommage á Sáry László /IV, 4/

   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)

  8. György Kurtág: Köd-kánon /IV, 1/

   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)

  9. Johann Sebstian Bach – György Kurtág: Alle Menschen müssen sterben

   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)

  10. György Kurtág: Játékok (Games) IV.

   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)

  11. György Kurtág: Kyrie /IV, 8/

   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)

  12. György Kurtág: Hommage á Halmágyi Mihály /IV, 6/

   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)

  13. Johann Sebstian Bach – György Kurtág: O lamm gottes, unschuldig

   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)

  14. György Kurtág: Tanulmány a „hölderlin“-hez /IV, 10/

   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)

  15. György Kurtág: Hommage á Soproni /IV, 7/

   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)

  16. Johann Sebstian Bach – György Kurtág: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit

   Ivan Šiller (pf4m), Andrea Bálešová (pf4m)

 • 2007

  Hevhetia

  ÚCHYTKOM/CURSORILY

  CD - Hevhetia EH 0019-2-331

  1. Július Fujak: Hy-ph-ol-op-ho-ny

   DJ Fero (turn), David Šubík (hyphposonic sampler), Július Fujak (semi-ppf, sonic objects)

  2. Július Fujak: Nosferatu

   Jan Kavan (vc), DJ Fero (turn), Martin Kalinka (elcb), Lucia Vadelová (v, vn), Július Fujak (semi-ppf, sonic objects)

  3. Július Fujak: Ranená H2O

   Jan Kavan (vc), DJ Fero (turn), Július Fujak (semi-ppf, sonic objects)

  4. Július Fujak: 4-ručné impro hry

   Vicki Ray (semi-ppf), Petr Graham (ppf), Eufrasio Prates (semi-ppf), Marián Varga (sth)

  5. Július Fujak: O čom mlčí tá žena pri semafóroch pre slepých

   Petra Klementová (fl), Ján Rigan (cl), Július Fujak (semi-ppf, sonic objects)

  6. Július Fujak: Hudobné ilustrácie k výstave Veroniky Madajovej

   Július Fujak (semi-ppf, bowed and prepared zmb, sonic objects)

  7. Július Fujak: Co(n)ver – Diver – Over – Ver

   Igor Karško (vn), Jozef Lupták (vc), Ivan Šiller (pf), Július Fujak (semi-ppf, sonic objects)

 • CHORÁLOVÁ FANTÁZIA... IGOR GARVANSKÝ (1990-2005)

  CD

  1. Igor Garvanský: Trio op. 1

   Ewald Danel (vn), Martina Karnoková (vn), Eva Čermanová (vc)

  2. Igor Garvanský: Chorálová fantázia B dur op. 2

   Ewald Danel (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

  3. Igor Garvanský: Elégia e mol op. 3

   Ewald Danel (vn), Ivan Šiller (pf)

  4. Igor Garvanský: Elégia e mol op. 3

   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Ewald Danel (umv.)

  5. Igor Garvanský: Malá suita f mol op. 4

   Ivan Šiller (pf)

  6. Ivan Valenta: Igor Garvanský: Malá suita (quasi passacaglia) op. 4 – posthumana

   Ivan Šiller (pf)

  7. Ivan Valenta: Hudba pre sláčiky

   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala , Ewald Danel (umv.)

 • ZUŠ Sklenárova

  ORCHESTER MLADÝCH : DIRIGENT MIROSLAV ŠMÍD

  CD - ZUŠ Sklenárova AD 0001-2-931

  1. Pavel Josef Vejvanovský: Sonata Santcti spiritus

   Orchester mladých , Miroslav Šmíd (dir.)

  2. Július Kowalski: Malá detská suita

   Ivan Šiller (pf), Orchester mladých , Miroslav Šmíd (dir.)

  3. Milan Novák: Dve prázdninové príhody- Zimná prázdninová príhoda

   Orchester mladých , Miroslav Šmíd (dir.)

  4. Igor Dibák: Malá suita

   Orchester mladých , Miroslav Šmíd (dir.)

x