• 1983 - 1989

    Konzervatórium v Bratislave (spev - Krystyna Figurová, Vlasta Hudecová)

  • 1989 - 1993

    VŠMU (spev - Vlasta Hudecová)

Ľubica Vargicová už počas štúdií účinkovala na scéne Opery SND ako Kráľovná noci v Čarovnej flaute, Olympia v Hoffmannových poviedkach a Violetta v Traviate. Neskôr, už ako členka súboru sa predstavila ako Lucia v Donizettiho Lucii di Lammermoor, Amina v Belliniho Námesačnej či Ofélia v Thomasovom Hamletovi, ale aj Gilda vo Verdiho Rigolettovi. Pravidelne hosťuje na popredných svetových operných scénach (Viedeň, New York, Mníchov, Zurich, Bern, Madrid, Praha, Budapešť, Berlín, a i.). Venuje sa aj koncertnému spevu (spievala v Carnegie Hall, v Japonsku, Nemecku, Českej republike a i.).

Ostatné operné kreácie na scéne Opery SND: Zerbinetta (Ariadna na Naxe), Marie (Dcéra pluku), Violetta (La traviata), Elvíra (Puritáni), Júlia (Romeo a Júlia), Donna Anna (Don Giovanni), Eudoxie (Židovka).

x