• 1986 – 1991

  štúdium na Konzervatóriu v Košiciach, odbor: organ, klavír

 • 1991 – 1996

  štúdium hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

 • 1994

  polročný študijný pobyt na Hudobnej akadémii F. Liszta v Budapešti

 • 1998 – 1999

  ročný študijný pobyt na Ludwig-Maximilian Universität v Mníchove

 • 1996 – 2004

  doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

 • 1996 – 1997

  pedagóg dejín hudby na Strednej umeleckej škole v Košiciach

 • 2001 – 2004

  Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave, korepetítor

 • 2003 – 2004

  pedagóg hry na klavíri a koepetítor, Základná umelecká škola Exnárova v Bratislave

 • 2004 – 2010

  riaditeľ Základnej umeleckej školy vo Veľkých Kapušanoch. Založenie a organizácia festivalu Hudobné dni Použia

 • od 2011

  pedagóg hudobno-teoretických predmetov a korepetítor, Konzervatórium Jozefa Adamoviča

Tamás Horkay absolvoval klavír a organ na Konzervatóriu v Košiciach. Následne študoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal aj doktorát (téma dizertačnej práce: Hudobná interpretácia a Chopinova poetika). Študijné pobyty absolvoval v Budapešti a v Mníchove. Pracovne sa venuje učeniu hudobno-teoretických predmetov, dejín hudby a korepetícii. Založil a organizuje festival
Hudobné dni Použia. Aktuálne pôsobí na Konzervatórium Jozefa Adamoviča v Košiciach.

 

Od roku 1993 externe spolupracuje s tlačenými a elektronickými médiami ako publicista a hudobný kritik. Je autorom stoviek článkov, esejí, kritik a reportáží pre Hudobný život, Új Szó, Slovo, Súvislosti, Národnú obrodu, Slovenský rozhlas a ďalšie.

 

Vystúpil na početných hudobnovedných sympóziách s referátmi v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici, Grazi, Regensburgu a Sátoraljaújhelyi. Okrem toho interpretoval diela Chopina, Schuberta, Brahmsa, Mendelssohna, Bacha, Francka, Regera, Ebena, Haydna a Bartóka v Košiciach, Bratislave, Veľkých Kapušanoch, Kráľovskom Chlmci a Sátoraljaújhelyi.

Je autorom knihy s názvom Hudobná interpretácia a Chopinova poetika a tiež kapitoly o klavírnej hudbe 19. storočia v Dejinách hudby Nadi Hrčkovej.

V roku 2009 získal ocenenie Asociácie maďarských zborov, orchestrov a ľudových súborov "Kóta" za záslužnú činnosť v hudobnej kultúre.

x