• 1998 – 2002

  Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch (kompozícia – Pavol Procházka)

 • 2001 – 2006

  Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (kompozícia – Vojtech Didi)

 • 2005

  študijný pobyt Erazmus na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego v Bydgoszczi (skladba – Zbigniew Bargielski)

 • 2006 – 2007

  hudobný dramaturg Slovenského rozhlasu v Bratislave

 • 2006 – 2008

  asistent kompozície na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

 • od 2006

  pedagóg odborných predmetov na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch

 • 2012 – 2015

  pedagóg Cirkevného konzervatória v Bratislave

 • 2012 – 2015

  hudobný dramaturg Slovenského rozhlasu v Bratislave

Jaroslav Hruška je tiež činný ako hudobný skladateľ v oblasti populárnej hudby, klavirista, spevák a organizátor hudobných telies.

 

x