• 1999 – 2004

  Konzervatórium v Košiciach (kompozícia – Norbert Bodnár, klavír – Peter Kaščák a Janette Šingerová)

 • 2004 – 2009

  VŠMU (kompozícia – Jevgenij Iršai)

 • 2012

  laureát Medzinárodnej skladateľskej súťaže Sergeja Prokofieva v Petrohrade

 • od 2012

  doktorandské štúdium na VŠMU (kompozícia – Jevgenij Iršai)

x