• 2001, 2002, 2006

  Majstrovské kurzy skladby na Letnej akadémii Mozarteum v Salzburgu (Alexander Müllenbach)

 • 2002 – 2006

  Konzervatórium v Košiciach (Jozef Podprocký – skladba, Judita Debreová – klavír, Gabriela Hübnerová – flauta)

 • 2004

  Majstrovské kurzy skladby na Letnej akadémii Mozarteum v Salzburgu (Cristóbal Halffter)

 • 2006 – 2011

  VŠMU v Bratislave (Jevgenij Iršai – skladba)

 • 2008 – 2010

  člen skupiny Delike Trio

 • 2009

  študijný pobyt na Konzervatóriu J. Haydna v Eisenstadte (projekt Haydn, the Progressive)

 • 2010 – 2012

  pedagóg hudobnej teórie na ZUŠ J. Kresánka v Bratislave

 • od 2012

  pedagogická činnosť na Spojenej škole v Poprade

 • od 2013

  pedagóg kompozície a korepetície na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach

Jeho skladby zneli na prehliadkach i festivaloch na Slovensku aj v zahraničí (Bratislava, Košice, Salzburg, Weilburg a i.). Ako klavirista sa umiestnil na súťažiach Jána Cikkera (1999), Dezidera Kardoša (2000), na Medzinárodnom festivale Ivana Ballu (2001).

x