• 2001 – 2006

  Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Peter Martinček)

 • 2006 – 2011

  VŠMU (kompozícia – Jevgenij Iršai)

 • od 2000

  tvorba a účinkovanie v hudobnej skupine Hvozd

 • 2007 – 2010

  účinkovanie v experimentálnom ansámblovom zoskupení Musica Falsa et Ficta a v audiovizuálnom projekte Frutti di Mare

 • 2009

  skladateľské kurzy v rámci projektu Haydn, the Progressive v Eisenstadte (Rakúsko)

 • 2009, 2010, 2011, 2013

  interpretačné a kompozičné kurzy pre skladateľov a perkusionistov v Trstěniciach (ČR)

 • 2011

  skladateľské kurzy v rámci festivalu Ostravské dny (ČR)

Pravidelne sa zúčastňovala na festivaloch Orfeus a Prehliadka mladých skladateľov, jej hudba tiež znela na festivaloch Melos-Étos (2009, Desertshore), Medzinárodný festival koncertnej melodrámy v Prahe (2010, Líná kachna) a na divadelných festivaloch TRAVERSES – à la rencontre des théâtres des Pays d’Europe v Nancy (2010, Živá mŕtvola), Dotyky a spojenia (2011, Barbados a Havaj), Nová dráma (2012, Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci po poľsky).

x