• 1996 – 2001

    Cirkevné konzervatórium v Bratislave (spev –Vlasta Hudecová)

  • 2001 – 2006

    VŠMU v Bratislave (V. Hudecová), neskôr doktorandské štúdium na VŠMU (Hana Štolfová-Bandová)

  • 2006, 2008

    majstrovské spevácke kurzy Petra Dvorského (Robert Belotti, Zlatica Livorová)

Hosťovala v Štátnej opere v Banskej Bystrici a v Štátnom divadle v Košiciach. Počas bohatej koncertnej činnosti doma i v zahraničí pravidelne uvádza o. i. aj skladby súčasných slovenských autorov (Beneš, Bokes, Iršai, Szeghy, Lejava, Krška). V rokoch 2007 a 2009 účinkovala v rámci festivalu súčasnej hudby Melos-Étos. Venuje sa aj pedagogickej činnosti na Súkromnom konzervatóriu v Nitre, Konzervatóriu v Bratislave a na Katedre spevu HTF VŠMU.

V spolupráci s lekármi-foniatrami a logopédmi sa venuje riešeniu hlasových problémov a pooperačných stavov hlasových profesionálov, ako aj výskumnej a publikačnej činnosti a prednášaniu tejto problematiky na konzervatóriách a vysokých školách na Slovensku.

x