• -

  Konzervatórium Žilina (akordeón – Miroslav Košnár, Janka Halačová, Igor Gajan)

 • -

  VŠMU (Boris Lenko)

 • od 2002

  VŠMU, postgraduálne štúdium (Rajmund Kákoni)

 • od 1998

  pedagogička na Konzervatóriu v Žiline

 • 2003

  štipendium v rámci festivalu Ostrava New Music Days (spolupráca so sólistami Ostravského centra nové hudby)

Mária Mártonová-Kormanová sa počas štúdií zúčastnila na majstrovských interpretačných kurzoch na Slovensku a vo Švajčiarsku pod vedením I. Kovala, M. Rantanena, V. Buchholza, T. Anzelottiho, J. Dyremosse a V. Bonakova.

Venuje sa sólovej a komornej hudbe 20. a 21. storočia, pôsobí súčasne vo viacerých komorných zoskupeniach. Je zakladajúcim členom zoskupenia Ensemble Neue Musik Bratislava, s ktorým absolvovala niekoľko zahraničných koncertov a v roku 2003 CD nahrávku v rámci projektu Musik für Ravensbrück; toto zoskupenie v súčasnosti pôsobí v zložení klavír, flauta, akordeón pod názvom Trio Neue Musik (+ klaviristka Andrea Bálešová a flautistka Monika Duarte Štreitová).

Aktívne spolupracuje so súčasnými hudobnými skladateľmi a premiérovo uvádza ich skladby, účinkovala na festivaloch doma i v zahraničí (Nová slovenská hudba, Ostrava New Music Days, Hudba bez hraníc v srdci Európy, Orfeus, Musik für Ravensbrück, Večery novej Hudby, Festival de Outono – Aveiro, Elektronische Frühling – Viedeň).

Umelecky spolupracovala na CD nahrávkach viacerých súčasných skladateľov Mariána Lejavu (2002), Jozefa Podprockého (2005), Petry Oliveira Bachratej (2007), Joäo Pedro Oliveira (2007); niektoré z nahrávok získali medzinárodné ocenenia.

Nahrávala pre Slovenský rozhlas, Český rozhlas a Rádio RBB 3 Nemecko.

Koncertuje na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Rakúsku, Belgicku, Holandsku, Portugalsku, Nemecku, Švajčiarsku a i.

x