2022

BLAHO, Vladimír: K výročiu úmrtia dirigenta a skladateľa Gerharda Auera

Opera Slovakia, 22. 11. 2022

2020

BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 11, s. 20 – 21

2020

BLAHOVÁ-MARTIŠOVÁ, Elena: Gerhard Auer, dirigent so zmyslom pre dramaticko-expresívnu interpretáciu opier

Opera Slovakia, 9. 4. 2020

2020

URSÍNYOVÁ, Terézia: Fantastickými krajinami piesne s Gustávom Beláčkom

Pavlík Records 2019

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 38

2018

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

Premeny komornej opery na Slovensku

SAV, Bratislava

2002

VARKONDOVÁ, Alia Christa: Za Gerhardom Auerom (1925 - 2002)

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 12, s. 3

1995

VARKONDOVÁ, Alia Krista: Jubilant Gerhard Auer

Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 6, s. 6

1989

kol.: Encyklopédia dramatických umení Slovenska I

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, s. 36 – 40

1986

ČÍŽIK, V.: Slovenskí dirigenti a zbormajstri

Opus, Bratislava, s. 58 – 60

1985

GABAUER, Alréd: Jubileum dirigenta

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 8, s. 7

1985

URSÍNYOVÁ, Terézia: Neopakovateľný operný večer

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 3, s. 5

1985

VAJDA, Igor: Vydarená interpretácia druhej Šostakovičovej opery

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 2, s. 5

1984

BLAHO, Vladimír: Blúdiaci Holanďan v opere SND

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 16, s. 5

1984

VAJDA, Igor: Nová slovenská miniopera

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 4, s. 2

1983

BLAHYNKA, Miloslav: Vydarená Händlova Deidámia

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 18, s. 2

1982

VAJDA, Igor: Premiéra Smetanovho Dalibora

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 21, s. 4

1981

BLAHO, Vladimír: Čert a Kača v SND

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 16, s. 5

1978

MARCZELLOVÁ, Zuzana: Staronový Onegin v SND

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 24, s. 5

1978

MARCZELLOVÁ, Zuzana: Pocta tvorcovi

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 21, s. 5

1977

BLAHO, Jaroslav: Lohengrinov návrat

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 4, s. 4

1975

b: Dvojité dirigentské jubileum

Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 9, s. 5

1974

BLAHO, Jaroslav: Z galérie Opery SND : Gerhard Auer

Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 2, s. 5

1972

NOVÁČEK, Zdenko: Znovuobjavený Bella

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 2, s. 7

1971

RAPOŠ, Dušan: Rusalka vo VŠMU

Hudobný život, 1971, roč. 3, č. 16, s. 5

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  SAV, Bratislava

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 1989

  kol.: Encyklopédia dramatických umení Slovenska I

  VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, s. 36 – 40

 • 1986

  ČÍŽIK, V.: Slovenskí dirigenti a zbormajstri

  Opus, Bratislava, s. 58 – 60

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2022

  BLAHO, Vladimír: K výročiu úmrtia dirigenta a skladateľa Gerharda Auera

  Opera Slovakia, 22. 11. 2022

 • 2020

  BLAHO, Vladimír: Storočie so slovenskou operou

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 11, s. 20 – 21

 • 2020

  BLAHOVÁ-MARTIŠOVÁ, Elena: Gerhard Auer, dirigent so zmyslom pre dramaticko-expresívnu interpretáciu opier

  Opera Slovakia, 9. 4. 2020

 • 2020

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Fantastickými krajinami piesne s Gustávom Beláčkom

  Pavlík Records 2019

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 38

 • 2002

  VARKONDOVÁ, Alia Christa: Za Gerhardom Auerom (1925 - 2002)

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 12, s. 3

 • 1995

  VARKONDOVÁ, Alia Krista: Jubilant Gerhard Auer

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 6, s. 6

 • 1985

  GABAUER, Alréd: Jubileum dirigenta

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 8, s. 7

 • 1985

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Neopakovateľný operný večer

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 3, s. 5

 • 1985

  VAJDA, Igor: Vydarená interpretácia druhej Šostakovičovej opery

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 2, s. 5

 • 1984

  BLAHO, Vladimír: Blúdiaci Holanďan v opere SND

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 16, s. 5

 • 1984

  VAJDA, Igor: Nová slovenská miniopera

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 4, s. 2

 • 1983

  BLAHYNKA, Miloslav: Vydarená Händlova Deidámia

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 18, s. 2

 • 1982

  VAJDA, Igor: Premiéra Smetanovho Dalibora

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 21, s. 4

 • 1981

  BLAHO, Vladimír: Čert a Kača v SND

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 16, s. 5

 • 1978

  MARCZELLOVÁ, Zuzana: Staronový Onegin v SND

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 24, s. 5

 • 1978

  MARCZELLOVÁ, Zuzana: Pocta tvorcovi

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 21, s. 5

 • 1977

  BLAHO, Jaroslav: Lohengrinov návrat

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 4, s. 4

 • 1975

  b: Dvojité dirigentské jubileum

  Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 9, s. 5

 • 1974

  BLAHO, Jaroslav: Z galérie Opery SND : Gerhard Auer

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 2, s. 5

 • 1972

  NOVÁČEK, Zdenko: Znovuobjavený Bella

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 2, s. 7

 • 1971

  RAPOŠ, Dušan: Rusalka vo VŠMU

  Hudobný život, 1971, roč. 3, č. 16, s. 5

x