• 1996 - 2001

  Konzervatórium v Bratislave (spev - Jana Billová)

 • 2001 - 2006

  VŠMU (Viktória Stracenská)

 • 2005

  štipendijný pobyt v Komische Oper Berlin

 • 2006 - 2010

  doktorandské štúdium na VŠMU

 • 2004

  majstrovské kurzy Sommerakademie für Musik, Baden (Leopold Spitzer)

 • 2009

  Medzinárodné majstrovské spevácke kurzy P. Dvorského a Z. Livorovej v Piešťanoch

Helena Becse Szabó v roku 2007 debutovala na doskách Opery SND, kde je odvtedy pravidelným hosťom. Výber z postáv v Opere SND: Valenncienne (Veselá vdova), Micaela (Carmen), Pamina (Čarovná flauta), Nedda /Colombina/ (Komedianti), Inez (Trubadúr), Eurydika (Orfeus a Eurydika), Milena (Svätopluk),Sibyl Vane (Dorian Gray), Líza (Zem úsmevov). Je hosťujúcou sólistkou Štátnej opery Banská Bystrica (od 2007) i Štátneho divadla Košice (od 2008). V roku 2014 vystúpila v Štátnej opere Praha ako Pamina v Mozartovej Čarovnej flaute.

Pravidelne vystupuje aj ako koncertná sólistka. Spolupracovala s viacerými domácimi i zahraničnými orchestrami (napr. Solamente naturali, Cappella Istropolitana, I musici del teatro, ŠKO Žilina, Orchester SWR Rundfunkorchester, Deutsche Radio Philharmonie a ď.).  S orchestrom a zborom Slovenskej filharmónie interpretovala Poulencovo dielo Gloria pod taktovkou Emmanuela Villauma. V roku 2014 sa v rámci Bratislavských hudobných slávností predstavila samostatným piesňovým recitálom a v roku 2016 (rovnako v rámci BHS) interpretovala dva cykly Troch piesní na slová Endre Adyho Štefana Németha-Šamorínskeho.

 

x