• 1994 – 1998

    Konzervatórium Bratislava (spev - Róbert Szücs)

  • 1998 – 2002

    Pedagogická fakulta UK v Bratislave (hudobná pedagogika)

  • 2003/2004

    štipendijný študijný pobyt na Universität für Musik und darstellende Kunst v Grazi (štúdium spevu u Gottfrieda Hornika)

Daniel Čapkovič absolvoval majstrovské spevácke kurzy u Evy Randovej a Evy Blahovej. V súčasnosti je sólistom Opery SND v Bratislave, kde účinkuje v dvanástich operných predstaveniach (v sezóne 2017/2018). 

Daniel Čapkovič ako koncertný umelec spolupracoval s Cappellou Istropolitanou, so speváckymi zbormi Adoremus, Comenius, Ozvena a so Speváckym zborom mesta Bratislavy. Pravidelne koncertuje s Vienner Imperial Orchester vo Viedni.

Okrem Opery SND pravidelne hosťuje aj na operných scénach v Prahe a Brne. Predstavil sa aj v Rakúsku, Poľsku, Maďarsku, Taliansku, USA a Kanade.

x