Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2019

  BLAHO, Vladimír: Koncert k 70. výročiu Vysokej školy múzických umení

  Opera Slovakia, 2019

 • 2016

  LENNER, Eduard: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 14

 • 2014

  HORKAY, Tamás: Laureáti a symfonicko-jazzový folklór

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 4, s. 5

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 4, s. 11

 • 2009

  BERÁTS, Juraj: Soravodajstvo, koncerty

  Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 5, s. 5

 • 2005

  BAKIČOVÁ, Veronika: Miniprofil HŽ. Peter Šandor

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 4, s. 14 – 15

x