• 1973 – 1977

  Konzervatórium v Bratislave (Alžbeta Elanová)

 • 1977 – 1981

  VŠMU (Eva Fischerová-Martvoňová)

 • 1981 – 1983

  štipendista Slovenského hudobného fondu (Peter Toperczer)

 • 1985 – 1988

  VŠMU (doktorandské štúdium – Eva Fischerová-Martvoňová)

Gaál sa predstavil na mnohých domácich a zahraničných festivaloch a koncertných pódiách (Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Rusko a i.). So Slovenskou filharmóniou účinkoval pod taktovkou Libora Peška, Olivera Dohnányiho, Hikmeta Simseka a i. Spolupracuje so Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom. V oblasti komornej hudby spolupracoval s viacerými interpretmi.

Venuje sa aj pedagogickej činnosti, pôsobil v Portugalsku, na VŠMU v Bratislave a na Inštitúte hudobného umenia IpUS Ostravskej univerzity.

 

x