Personálna bibliografia

 • 1996

  Kanadské trofeje

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 16, s. 2

 • 1991

  Na dôvernej linke

  Národná obroda, 27. 6. 1991

 • 1990

  Podnetné svetové sympózium

  Rytmus , 1990, č. 11, s. 2 – 3

 • 1986

  Pozdrav jubilujúcemu profesorovi : Zaslúžilý umelec Juraj Haluzický sa dožíva 75 rokov

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 16, s. 4

Bibliografia

 • 2013

  ŠUŠKA, Pavol: Dôstojné narodeniny 65-ročnej Lúčnice

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 11

 • 2001

  KOVÁČOVÁ-ŠARAYOVÁ, Elena: Naposledy Petrovi Hradilovi (29.4.1940-24.7.2001)

  Hudobný život , 2001, roč. 41, č. 9, s. 4

 • 2000

  LEPORIS, Ján: List pánovi profesorovi : dirigent Peter Hradil sa dožíva okrúhleho jubilea

  Národná osveta / príl. Etuda , 2000, roč. 6, č. 2, s. 6

 • 1994

  LITSCHAUEROVÁ, Nina: Klenot s voňavým menom : Zhovárame sa s Prof. Petrom Hradilom, umeleckým vedúcim speváckeho zboru Lúčnica

  Nové slovo bez rešpektu , 1994, roč. 4, č. 47, s. 16 – 17

 • 1990

  -H-: Peter Hradil

  Hudobný život , 1990, roč. 22, č. 8, s. 7

 • 1990

  DOBRODINSKÝ, Ján Mária: K životnému jubileu dirigenta : Peter Hradil umelecký vedúci speváckeho zboru Lúčnica

  Rytmus , 1990, roč. 44, č. 4, s. 30 – 31

 • 1988

  NIŽNÁNSKY, Jozef: Lúčnica stále bez vrások

  Večerník, 3. 6. 1988

 • 1984

  -Red-: Nový dirigent speváckeho zboru Lúčnica

  Hudobný život , 1984, roč. 16, č. 4, s. 7

 • 1979

  GABAUER, Alfréd: Peter Hradil

  Hudobný život , 1979, roč. 11, č. 8, s. 3

x