• 1997 – 1999

  na husliach hrá od štyroch rokov pod vedením svojho otca

 • od 1999

  mimoriadny žiak Konzervatória v Bratislave (husle – Štefan Gyöpös, od 2006 Jozef Kopelman)

 • od 2012

  Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, Rakúsko (husle – Boris Kuschnir)

 •  

 • 2006, 2007

  Medzinárodný majstrovský interpretačný kurz Musica arvenzis v Dolnom Kubíne (Jozef Kopelman) a Letné husľové kurzy Václava Hudečka v Luhačoviciach

 • 2007

  Husľová dielňa Žilina (Jindřich Pazdera)

 • 2009, 2012 a 2014

  International Holland Music Sessions, Bergen, Holandsko (Lydia Mordkovitch, Josef Rissin a David Takeno)

Sólisticky vystúpil so Slovenskou filharmóniou (dirigent Koji Kawamoto), so Štátnou filharmóniou Košice (Stanislav Vavřínek), Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu (Marcello Mottadelli, Petr Vronský), Štátnym komorným orchestrom Žilina (Karol Kevický, Leoš Svárovský, Jin Hyoun-Baek a Martin Leginus), Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Janáčkovou filharmóniou Ostrava (Marián Lejava), Filharmóniou Bohuslava Martinů Zlín (Jakub Hrůša, Marzena Diakun), Grazer Philharmonisches Orchester (Gabriel Feltz), VogtlandPhilharmonie Greiz/Reichenbach (Jiří Malát, Leoš Svárovský) a s Wiener KammerOrchester (Joji Hattori).

V apríli 2009 absolvoval koncertné turné v USA (Washington – New York) a v tom istom roku sa predstavil i na recitáloch v Ríme. V roku 2014 účinkoval na pódiu Slovinskej filharmónie a bol hosťom otváracieho koncertu hudobného festivalu Kocianovo Ústí (Česká republika). V roku 2015 vystúpil na stredoeurópskom festivale koncertného umenia Allegretto, kde predniesol Bruchov Koncert pre husle a orchester č. 1 g mol op. 26 v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom Žilina (dirigent Rossen Gergov).

Mladého hudobníka podporilo Hudobné centrum v rámci projektu Fórum mladých talentov.

x