• 1948 – 1951

  súkromné hodiny klavíru

 • 1951 – 1956

  pobočka trnavskej hudobnej školy v Hlohovci (klavír – E. Radičová)

 • 1956 – 1961

  Konzervatórium v Bratislave (dirigovanie – Ján Mária Dobrodinský, I. Križan, Kornel Schimpl)

 • 1961 – 1965

  VŠMU (orchestrálne dirigovanie – Ľudovít Rajter, zborové dirigovanie – Ján Strelec, Juraj Haluzický, operné dirigovanie – Tibor Frešo, Ladislav Holoubek)

 • 1961 – 1965

  dirigent orchestra maďarského súboru piesní a tancov Ifjú szivek (Mladé srdcia)

 • 1966 – 1968

  dirigent Vojenského umeleckého súboru kpt. J. Nálepku v Bratislave

 • 1969 – 1971

  umelecký vedúci a zbormajster zboru Ifjú szivek

 • 1970 – 1972

  dirigent súboru Slniečko (1971 premiéra 1. slovenského detského muzikálu Hra, v ktorej sa spí... Ľ. Feldeka a M. Nováka)

 • od 1976

  externý spolupracovník Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave

 • 1968 – 1969

  pedagóg klavírnej hry na bývalej Ľudovej škole umenia (dnešná Základná umelecká škola) v Bratislave–Vinohrady

 • 1969 – 1970

  pedagóg Základnej deväťročnej školy na Podjavorinskej ul. v Bratislave

 • od 1985

  pedagóg hudobnej náuky, formy, kontrapunktu a dirigovania na Konzervatóriu v Bratislave, neskôr pedagóg dirigovania (žiaci: Marián Lejava, Peter Valentovič, Martin Gigac a i.) a tiež dirigent Symfonického orchestra Konzervatória v Bratislave

x