• 2016

  čestný titul Doctor honoris causa – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  za celoživotné dielo

 • 2016

  Cena Sebastian

  mimoriadna cena pri príležitosti životného jubilea 90 rokov

 • 2015

  Medaila prezidenta Slovenskej republiky

  za významné zásluhy o rozvoj kultúry a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí

 • 2015

  Vyznamenanie Belgickej kráľovnej

  za povznesenie kultúry v Belgicku

 • 2005

  Zlatá medaila udelená Ministerstvom zahraničných vecí SR

  za celoživotnú činnosť a propagáciu slovenskej kultúry

 • 1992

  Medzinárodná skladateľská súťaž baróna Flora Peetersa v Bruseli (BE)

  1. cena - za Valachovu kompozíciu Baladická trilógia pre organ

 • 1958

  Medzinárodná organová súťaž J. S. Bacha v Gente (BE)

  laureát

 • 1954

  Dirigentská súťaž organizovaná Ministerstvom kultúry ČSSR

  1. cena

x