• -

  Konzervatórium v Bratislave (spev – Zlatica Livorová)

 • -

  VŠMU (Nina Hazuchová)

 • 1983 – 1985

  v rámci štipendia SHF pôsobenie v Štátnom divadle Košice

 • 1985

  sólistka Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici

 • 1987

  angažmán v Theater Regensburg

 • 1990

  angažmán v Komornej opere v Bratislave

 • 1992

  koncertné turné v Južnej Kórei (s Magdalénou Koženou, Stanislavom Kowalskim a F. Giovinem s klavírnym sprievodom Blanky Juhaňákovej)

 • 1994

  hosťovanie v SND (ako Venuša vo Wagnerovej opere Tannhäuser)

 • 1996

  sólistka Štátneho divadla Košice

 • 2001 – 2011

  pedagogička na ZUŠ Júliusa Kowalského

 • 2001 – 2005

  pedagogička na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave

 • od 2005

  pedagogička na Konzervatóriu v Bratislave

Pravidelne účinkuje ako koncertná umelkyňa doma i v zahraničí (koncertovala v Taliansku, Švajčiarsku, Nemecku, Rakúsku, Maďarsku a Poľsku), v koncertnom repertoári má široký výber z domácej i svetovej piesňovej tvorby – židovské a muzikálové piesne, ako aj operné a operetné árie.

Spolupracovala so Slovenskou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym komorným orchestrom Žilina, s Filharmóniou Bohuslava Martinů v Zlíne.

x