• 1973

  Filozofická fakulta UK v Bratislave (etnografia, folkloristika)

 • 1975

  odborná pracovníčka Ústavu etnológie SAV, od 2000 vedecký garant odboru

 • 1980

  titul PhDr., 1981 hodnosť CSc., 2000 hodnosť DrSc., 2006 titul doc. na Univerzite Karlovej v Prahe

 • od 1986

  pedagogická činnosť na Katedre etnografie a folkloristiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave (1986 – 1996), Katedre porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave (1999), Katedre etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave (od 1999), Katedre etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave (2000 – 2011).

V oblasti výskumu sa zameriavala na teóriu a metodológiu etnológie, etnomuzikológie, pieseň, hudobný folklorizmus, identitu, Slovákov v zahraničí, stereotypy a kolektívnu pamäť.

Je členkou Redakčnej rady časopisu Národopisná revue (Národní ústav lidové kultury Strážnice, Česká republika), Redakčnej rady časopisu Slovenský národopis, medzinárodnej Redakčnej rady časopisu Polski rocznik muzikologiczny (Sekcja muzykologów Związku kompozytorów polskich Varšava, Poľsko).

Absolvovala zahraničné pobyty v MAD - Institut za folklor BAN (Sofia, Bulharsko), MAD – Warszawa, Istytut sztuki PAN (Varšava, Poľsko), Uniwersytet Jagielloński (Krakov, Poľsko), MAD – Néprajzi Kutatóintézet, Zenetudomány Intézet MTA (Budapešť, Maďarsko), Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku (Békéscsaba, Maďarsko), DFG Stiftung, DAAD Stiftung, Deutsches Volkskiedarchiv (Freiburg i. B., Nemecko), Lódżski Universytet, (Lódż, Poľsko), Institut für Osteuropäische Kultur und Geschichte (Oldenburg, Nemecko), Internationale Institute for Traditional Music (Berlín, Nemecko), Glasbenonarodopisni inštitut SAZU (Ľubľana, Slovinsko), Universidad Complutense de Madrid (Španielsko), Universytet Opolski (Poľsko) a ďalšie.

x