• -

    štúdium na Konzervatóriu v Bratislave (spev – Miloslava Sopirová-Fidlerová), neskôr štúdium v Prahe (Soňa Kresáková)

  • interpretačné kurzy:

    Ileana Cotrubasová (Viedeň), Margreet Honigová (Amsterdam)

  • 2014

    prvý recitál na Slovensku v rámci cyklu Veľké slovenské hlasy

x