• 1984 – 1992

  Základná umelecká škola v Banskej Bystrici (klavír – Oľga Ormisová)

 • 1992 – 1996

  Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici (klavír – Jevgenij Iršai, organ – Milan Hric)

 • 1996 – 2001

  VŠMU v Bratislave (organ – Ján Vladimír Michalko)

 • 1998

  Summer School for Young Organists, Oundle (UK) – majstrovské kurzy

 • 2000 – 2003

  Internationale Meisterkurse für Musik Zürich (CH), Paris (FR) – Jean Guillou, majstrovské kurzy

 • 2002 – 2004

  postgraduálne štúdium na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (AT) (organ – Peter Planyavsky)

Zuzana Ferjenčíková koncertovala po celej Európe, v USA a v Izraeli. V rokoch 2003 – 2013 pôsobila vo Viedni, kde zastávala post hlavnej organistky v kostole Lutherische Stadtkirche Wien (2003 – 2006) a následne post hlavnej organistky benediktínskeho opátstva Unserer Lieben Frau zu den Schotten (2006 – 2013). Od roku 2014 je spolutitulárna organistka (organiste co-titulaire) na historickom organe Dom Bedos-Th. Puget v bazilike Notre Dame des Tables vo francúzskom Montpellieri.

Ťažisko jej umeleckej činnosti spočíva v oblasti romantickej hudby a predovšetkým v tvorbe Franza Liszta. Pri príležitosti 200. výročia Lisztovho narodenia (2011) uviedla v bazilike Unserer Lieben Frau zu den Schotten vo Viedni v rámci cyklu šiestich koncertov jeho kompletné dielo pre organ. V roku 2013 uviedla pri príležitosti 50. jubilea Jeana Guillou na poste titulárneho organistu Kostola sv. Eustacha v Paríži kompletné organové dielo tohto skladateľa a svojho učiteľa počas série siedmych koncertov. Posledný z nich bol nahrávaný francúzskym rádiom Radio France Musique. Popri organe sa koncertne venuje i klavíru, a to sólovo i v rámci komornej hudby.

Pôsobila ako člen poroty na organových súťažiach ako Medzinárodná organová súťaž v opátstve Saint-Maurice (Švajčiarsko), Medzinárodná súťaz v organovej improvizácii v Haarleme (Holandsko) a Medzinárodná súťaž v organovej improvizácii v Schwäbisch-Gmünd (Nemecko).

V rokoch 1996 – 2001 vyučovala organovú improvizáciu na Konzervatóriu v Bratislave, v rokoch 2000 – 2008 pôsobila na VŠMU v Bratislave ako odborná asistentka hry na organe a organovej improvizácie. V súčasnosti odovzdáva svoje skúsenosti predovšetkým v rámci majstrovských kurzov (napr. v rámci festivalu Europäische Kirchenmusik v nemeckom Schwäbisch-Gmünd, júl 2016).

Vo svojej kompozičnej tvorbe sa zameriava na skladby pre organ, klavír a rôzne inštrumentálne obsadenia a je autorkou kompozícií pre rímsko-katolícku liturgiu (viď zoznam diel).

Popri koncertných, kompozičných a pedagogických aktivitách je činná aj ako zakladateľka a umelecká vedúca hudobných či organových festivalov. Ešte počas štúdia na VŠMU založila spolu s gitaristkou Denisou Benčovou študentský festival súčasnej hudby Orfeus. V roku 2007 založila vo Viedni a 7 rokov i umelecky viedla medzinárodný organový festival Dialogues mystiques. Počas svojho pôsobenia vo Viedni tu založila a umelecky viedla tiež festivaly Bach-Woche a Laudes Organi. Je zakladateľkou a prezidentkou spoločnosti Wiener Franz Liszt-Gesellschaft, ktorá bola založená vo Viedni pri príležitosti 200. výročia narodenia Franza Liszta v roku 2011.

Od roku 2015 žije a pôsobí vo Švajčiarsku, v meste Fribourg.

x