2021

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Koncert Zuzany Ferjenčíkovej

La Slovaquie en direct, Magazine en français sur la Slovaquie, 23. 12. 2021

2021

HORKAY, Tamás: V žiari monitorov

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 12, s. 3

2021

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Výber z Dvořákovho oratória Svatá Ludmila so Slovenskou filharmóniou a skvelá organistka Zuzana Ferjenčíková v Redute

Opera Slovakia, 25. 11. 2021

2019

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Concertissimo

Fascinujúca Krížová cesta

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 5, s. 6

2019

TICHÝ, Stanislav: Organové koncerty v Bratislave

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 5, s. 5

2019

URSÍNYOVÁ, Terézia: Kríž ako útrpná cesta k vykúpeniu

Opera Slovakia, 9. 4. 2019

2018

TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival 2018

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 20 – 21

2012

TICHÝ, Stanislav: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 2

2011

ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy ako nám ich zachoval čas

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 10, s. 3

2006

ČÁRSKA, Etela: Liszt, Franck, Reubke : Zuzana Ferjenčíková [recenzia CD]

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 9, s. 34

2005

FERJENČÍKOVÁ, Zuzana – PLANYAVSKY, Peter: Cirkevná hudba v Dóme sv. Štefana vo Viedni... : Peter Planyavsky opúšťa post chrámového organistu

Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 2, s. 10 – 11

2005

ČÁRSKA, Etela: Organové koncerty pod Pyramídou

Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 9 – 10, s. 22

2005

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košický organový sviatok

Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 11 – 12, s. 13

2004

Cena za improvizáciu

Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 11, s. 2

2003

LD [Lýdia Dohnalová]: Miniprofil HŽ. Zuzana Ferjenčíková

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 3, s. 10 – 11

2002

ČÍŽIK, Vladimír: Zuzana Ferjenčíková

Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, s. 45 – 47

2002

URSÍNYOVÁ, Terézia: Rozhlasový zápisník

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 7 – 8, s. 36

2002

GLOCKOVÁ, Mária: Keď režíruje náhoda

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 6, s. 7

2002

BÍLIKOVÁ, Lenka: Slávnosť organovej hudby, mladosti, porozumenia…(zmienka o vystúpení v Prahe vrámci Dní organovej hudby Visegrád 2002)

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 5, s. 16

2001

FERJENČÍKOVÁ, Zuzana: Slovo o Učiteľovi

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 5, s. 5

2001

ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 10, s. 23

2001

WARTENWEILER, Beat: Wenn Musik zur Botschaft wird. Ergreifendes Orgel- und Chorkonzert in Bussnang.

Region Weinfelden , 14. 5. 2001

2000

BOKES, Vladimír: V núdzi poznáš priateľa alebo Večery novej hudby s Bachom

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 7 – 8, s. 17 – 18

1999

BABEN, Aleksandra: Jak ona to robi? Muzyka – VIII. Łódzki Festival Organowy pt. Muzyka u śv. Teresy

Gazeta Wyborcza, 21. 5. 1999

1999

STĘPNIK, Elźbieta: Sztika improwizacji. VIII. Festival Muzyki Organowej

Dziennik Łódzki, 19. 5. 1999

1998

SCHMIDTOVÁ, Alexandra: IX. Stredoeurópsky festival koncertného umenia

Žilinská Fatra opäť zažiarila mladosťou

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 5, s. 7 – 8

Personálna bibliografia

 • 2005

  FERJENČÍKOVÁ, Zuzana – PLANYAVSKY, Peter: Cirkevná hudba v Dóme sv. Štefana vo Viedni... : Peter Planyavsky opúšťa post chrámového organistu

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 2, s. 10 – 11

 • 2001

  FERJENČÍKOVÁ, Zuzana: Slovo o Učiteľovi

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 5, s. 5

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Zuzana Ferjenčíková

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, s. 45 – 47

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2021

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Koncert Zuzany Ferjenčíkovej

  La Slovaquie en direct, Magazine en français sur la Slovaquie, 23. 12. 2021

 • 2021

  HORKAY, Tamás: V žiari monitorov

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 12, s. 3

 • 2021

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Výber z Dvořákovho oratória Svatá Ludmila so Slovenskou filharmóniou a skvelá organistka Zuzana Ferjenčíková v Redute

  Opera Slovakia, 25. 11. 2021

 • 2019

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Concertissimo

  Fascinujúca Krížová cesta

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 5, s. 6

 • 2019

  TICHÝ, Stanislav: Organové koncerty v Bratislave

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 5, s. 5

 • 2019

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Kríž ako útrpná cesta k vykúpeniu

  Opera Slovakia, 9. 4. 2019

 • 2018

  TICHÝ, Stanislav: Bratislavský organový festival 2018

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 20 – 21

 • 2012

  TICHÝ, Stanislav: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 2

 • 2011

  ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy ako nám ich zachoval čas

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 10, s. 3

 • 2006

  ČÁRSKA, Etela: Liszt, Franck, Reubke : Zuzana Ferjenčíková [recenzia CD]

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 9, s. 34

 • 2005

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košický organový sviatok

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 11 – 12, s. 13

 • 2005

  ČÁRSKA, Etela: Organové koncerty pod Pyramídou

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 9 – 10, s. 22

 • 2004

  Cena za improvizáciu

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 11, s. 2

 • 2003

  LD [Lýdia Dohnalová]: Miniprofil HŽ. Zuzana Ferjenčíková

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 3, s. 10 – 11

 • 2002

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Rozhlasový zápisník

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 7 – 8, s. 36

 • 2002

  GLOCKOVÁ, Mária: Keď režíruje náhoda

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 6, s. 7

 • 2002

  BÍLIKOVÁ, Lenka: Slávnosť organovej hudby, mladosti, porozumenia…(zmienka o vystúpení v Prahe vrámci Dní organovej hudby Visegrád 2002)

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 5, s. 16

 • 2001

  ČÁRSKA, Etela: Slovenské historické organy

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 10, s. 23

 • 2001

  WARTENWEILER, Beat: Wenn Musik zur Botschaft wird. Ergreifendes Orgel- und Chorkonzert in Bussnang.

  Region Weinfelden , 14. 5. 2001

 • 2000

  BOKES, Vladimír: V núdzi poznáš priateľa alebo Večery novej hudby s Bachom

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 7 – 8, s. 17 – 18

 • 1999

  BABEN, Aleksandra: Jak ona to robi? Muzyka – VIII. Łódzki Festival Organowy pt. Muzyka u śv. Teresy

  Gazeta Wyborcza, 21. 5. 1999

 • 1999

  STĘPNIK, Elźbieta: Sztika improwizacji. VIII. Festival Muzyki Organowej

  Dziennik Łódzki, 19. 5. 1999

 • 1998

  SCHMIDTOVÁ, Alexandra: IX. Stredoeurópsky festival koncertného umenia

  Žilinská Fatra opäť zažiarila mladosťou

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 5, s. 7 – 8

x