• 1939 – 1943

  štúdium na učiteľskom ústave v Banskej Bystrici

 • 1948 – 1952

  Štátne konzervatórium v Bratislave (organ – J. Weber, dirigovanie – K. Schimpl, kompozícia – J. Cikker)

 • 1952 – 1988

   hudobný redaktor a vedúci Redakcie ľudovej hudby Slovenského rozhlasu v Bratislave

 • 1956 – 1972

  zakladateľ a dirigent Speváckeho zboru Technik

 • od 1973

  štúdium zborového dirigovania na VŠMU (Ján Strelec, Juraj Haluzický)

Vladimír Slujka okrem Speváckeho zboru Technik spolupracoval aj so Speváckym zborom slovenských učiteľov. Zapojil sa aj do organizačnej činnosti a pôsobil v Zväze slovenských skladateľov, kde bol predsedom kruhu zbormajstrov a pravidelne bol členom rôznych komisií a porôt. Spolupracoval s poprednými osobnosťami z oblasti hudobného folklóru. V rozhlase založil a dlhoročne pripravoval cyklus o zborovom speve Spevom k srdcu. Za svoju prácu získal niekoľko ocenení.

x