• 1957

  absolvoval Vysokú školu pedagogickú v Bratislave

 • 1957 – 1964

  hudobný redaktor Čs. rozhlasu v Bratislave

 • 1968 – 1970

  riaditeľ Slovkoncertu

 • 1969 – 1972

  pôsobenie v Čs. televízii a v Slovarte

 • 1972 – 1983

  šéfredaktor hudobného vydavateľstva OPUS

 • 1983 – 1988

  umelecký šéf Opery SND v Bratislave

Venoval sa publicistickej činnosti, pôsobil ako redaktor denníka Smena (1964 – 1968), bol zakladajúcim redaktorom časopisu Hudobný život v roku 1969 a jeho šéfredaktorom (1988 – 1998).

Bol vedúcim autorského kolektívu a spoluautorom viacerých publikácií (Malej encyklopédie hudby, Malej encyklopédie filmu, Encyklopédie dramatického umenia na Slovensku, Hudobného terminologického slovníka a publikácie 100 slovenských skladateľov). Napísal niekoľko monografií slávnych interpretov (Sviatoslav Richter, Emil Gilels, Maria Callasová, David Oistrach).

Bol stálym externým spolupracovníkom Hudobného vysielania Slovenského rozhlasu, pedagógom VŠMU a členom porôt medzinárodných súťaží.

x