• 1983 - 1989

  Konzervatórium Žilina (spev, klavír, zborové dirigovanie)

 • 1990 - 1994

  VŠMU (zborové dirigovanie – Peter Hradil)

 • 1995 - 2000

  VŠMU, postgraduálne štúdium zamerané na sakrálnu tvorbu

 • 1996 - 2000

  Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (gregoriánsky chorál – J. Kohlhäufl), aktívna spolupráca v oblasti interpretácie gregoriánskeho chorálu s F. K. Prasslom z Grazu a s J. B. Göschlom z Mníchova

 • 1996 - 2006

  pedagóg na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave

 • od 1998

  pedagóg na HTF VŠMU, Katedra skladby a dirigovania, Oddelenie cirkevnej hudby (prednáša dirigovanie zboru a gregoriánsky chorál)

 • od 2006

  umelecký riaditeľ niekoľkých festivalov v Bratislave

 • od 2013

  predseda Únie speváckych zborov Slovenska

Milan Kolena je umeleckým riaditeľom agentúry BRATISLAVA MUSIC AGENCY, ktorá sa venuje organizácii medzinárodných zborových súťaží a festivalov ako Námestovské hudobné slávnosti, Musica sacra Bratislava, Medzinárodný mládežnícky hudobný festival, Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu, Medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby, Slovakia Cantat a i.

Dirigentská činnosť: umelecký vedúci Speváckeho zboru Apollo, asistent Chlapčenského speváckeho zboru v Bratislave, dirigent Miešaného zboru bratislavských učiteľov a vedúci gregoriánskej Schola Gregoriana Bratislavensis.

V roku 2015 sa so Speváckym zborom Apollo zúčastnil na 13. medzinárodnom festivale Singing World 2015 v ruskom Petrohrade, kde mu udelili cenu "Najlepší dirigent festivalu".

x