• 1989 - 1994

    Konzervatórium v Bratislave (spev - Zlatica Livorová)

  • 2001

    ukončenie štúdia na HTF VŠMU (Zlatica Livorová)

Helga Varga Bachová sa už počas štúdií aktívne venovala koncertnej činnosti. Spolupracovala s komornými súbormi ako Camerata Bratislava, Musica aeterna, Solamente naturali, SKO Bohdana Warchala, Musica Florea, Collegium Marianum, Voci Festose a i. a tiež dirigentmi (John Toll, Stephen Stubbs, Andrew Parrott, Peter van Heyghen a i.). Predstavila sa na festivaloch ako Melos-Étos, Dni starej hudby, Albrechtina, Konvergencie, Space, Podzimní festival duchovní hudby Olomouc a ď. Ako koncertná speváčka účinkuje aj v zahraničí - Maďarsko, Taliansko, Rakúsko, ČR ..., kde spolupracuje s radom inštrumentalistov i ansámblov (napr. s popredným maďarským čembalistom Somom Dinyésom pravidelne koncertovala v rámci vokálnych recitálov z tvorby ranobarokových skladateľov).

Je členkou komorného zoskupenia Ensemble Ricercata a v spolupráci s ním premiérovala diela súčasných slovenských autorov - Juraja Hatríka, Lucie Koňakovskej, Ivana Valentu, Petry Bachratej, Daniela Mateja, Ľuboša Bernátha, Tomáša Boroša, Lukáša Borzíka a ďalších.

Nahrávala pre Slovenský rozhlas a ako interpretka sa podieľala na realizácii CD nahrávok viacerých komorných telies (Musica aeterna, Musica vokalis, Ensemble Ricercata a i.).

x