• 1997

  ukončenie štúdia na Konzervatóriu v Bratislave (spev)

 • od 1997

  VŠMU v Bratislave (spev – Sergej Kopčák) a JAMU v Brne

 • 1998 – 1999

  hosťujúci sólista Komornej opery SND v Bratislave

 • od 2002

  sólista Štátnej opery v Banskej Bystrici

 • 2004

  debut v Opere SND (ako Zachariáš vo Verdiho opere Nabucco)

 • od 2007

  sólista Opery SND

 • 2011

  koncertné predvedenie Smetanovej Predanej nevesty (postava Kecala) v Barbican Hall v Londýne s BBC Symphony Orchestra a dir. Jiřím Bělohlávkom

 • 2011

  vystúpenie na BHS – spoločný vokálny recitál s Editou Gruberovou

 • 2012

  realizácia rozhlasovej nahrávky opery A. Dvořáka Jakobín pre londýnsky BBC (postava Purkrabího)

Jozef Benci okrem trvalého angažmánu v SND účinkoval na viacerých domácich i zahraničných operných scénach a hudobných festivaloch (napr. Štátne divadlo Košice, Budapeštianska národná opera, Národné divadlo Praha ..., Banskobystrické hudobné dni, Zámocké hry zvolenské, Medzinárodný hudobný festival v Českom Krumlove, festival v Sankt Margarethen v Rakúsku, festival Dvořákova Praha, Smetanova Litomyšl, Medzinarodný festival G. Enescu v Bukurešti a ď.).

Jozef Benci sa venuje intenzívne aj koncertnej činnosti – komornej, oratoriálnej, ako aj uvádzaniu diel súčasných slovenských skladateľov. Ako koncertný umelec účinkoval doma i na pódiách v celej Európe, Brazílii, Číne, Japonsku a USA.

 

 

x