• 1978 – 1982

  Ľudové konzervatórium (basová gitara)

 • 1983 – 1985

  základná vojenská služba vo Vojenskom umeleckom súbore v Tábore

 • 1985 – 1991

  Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Stanislav Hochel)

 • 1986 – 1992

  pedagóg hry na klavíri a hudobnej teórie na ZUŠ v Bratislave-Petržalke

 • 1996 – 2000

  VŠMU (kompozícia – Ivan Parík)

 • 2000 – 2002

  redaktor Slovenského rozhlasu

"Gašparíkova hudobná reč vyrastá z bázy komornej hudby, ktorou sú determinované všetky zložky jeho vyjadrovania. Jeho autorské výpovede sú senzitívne, plné poézie, priezračné v snahe o hľadanie rozličných nástrojových možností (mnohotvárna inštrumentálna artikulácia) a kombinácií, so zapojením rôznych nehudobných „nástrojov“ (detské hrkálky, loptičky atď.). V Gašparíkovom kompozičnom pozadí cítime istý „program“ vyrastajúci z jeho postoja k životu, ktorý v hudobnom vyjadrení nadobúda výraz krehkej až plachej lyriky, ale aj živej hravosti až satiry. Svojimi skladbami citlivo reaguje na podnety zo života, čím si dokáže získavať priazeň poslucháčov."

 

(DOHNALOVÁ, Lýdia: Róbert Gašparík. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 103 – 104.)

 

Róbert Gašparík je iniciátorom vzniku viacerých hudobných telies a projektov (Societa Rigata, Kleki Petra, The PEOPLE).

 

x