• 1989 – 1997

  Základná umelecká škola Ladislava Árvaya v Žiline (klavír – Elena Altusová)

 • 1997 – 2002

  Konzervatórium Žilina (klavír - Darina Švárna)

 • 2003 – 2008

  VŠMU (klavír – Ivan Gajan, komorná hra – Jozef Kopelman, Elena Händler)

 • 2008 - 2014

  pedagogička na Konzervatóriu v Bratislave (aj komorná hra a klavírna spolupráca)

 •  

 • interpretačné kurzy:

 • 1999

  majstrovský kurz (Ivan Gajan)

 • 2000, 2002

  majstrovský kurz (Jiří Skovajsa)

 • 2005

  majstrovské kurzy (Paul Gulda, Marina Kapatsinskaya)

 • 2006

  majstrovský kurz (Matti Raekallio)

Zuzana Králiková Pohůnková verejne účinkuje už od čias stredoškolských štúdií. Ako sólistka spolupracovala so Štátnym komorným orchestrom v Žiline (2001 - 2008 aj ako orchestrálna hráčka), účinkovala pod taktovkou dirigentov ako Alexander Apolín, Vladimír Kiradjev, Martin Leginus, Karol Kevický, Elim Chan a i. Od roku 2011 je členkou Bogaczovho klavírneho tria (+ Pavel Bogacz ml., husle a Karolína Zívalíková, violončelo), od 2012 účinkuje s Karolínou Zívalíkovou v zoskupení Duet le anam. Participovala na viacerých projektoch napr. "Svetové a slovenské skladateľky" (2015), "Hudba v sade" v rámci festivalu Viva Musica! (2016) a ď. 

x