• 1996 - 2001

  Štátne konzervatórium v Bratislave (spev - Jarmila Smyčková, Ľuba Baricová)

 • 2001 - 2007

  VŠMU (spev - Magdaléna Blahušiaková)

 • 2007, 2008

  Medzinárodné spevácke kurzy Petra Dvorského a Zlatice Livorovej, Piešťany

 • 2007

  workshop s Bobbym McFerrinom, Flensburg (Nemecko)

 • 2008

  Medzinárodné spevácke kurzy Gabriely Beňačkovej, Luhačovice (ČR)

 • 2007

  vystúpenie na festivale Smetanova Litomyšl v diele Víťazoslava Kubičku Kristov dotyk

 • 2007

  účinkovanie s orchesterom SND na Schleswig Holstein Musik Festivale vo Flensburgu

 • 2008

  vystúpenie na koncerte slovenských piesní v rámci festivalu Internationale Hugo Wolf Akademie v Štuttgarte

 • 2008

  stvárnenie postavy Cizí kněžná (Rusalka) na scéne Štátneho divadla Košice

 • 2008

  účinkovanie na Medzinárodnom opernom festivale v Miškolci

 • 2008

  účinkovanie na koncerte Peter Dvorský a jeho priatelia v Bratislave

 • 2008

  vystúpenie na Galakoncerte v Košiciach k 100. výročiu narodenia Eugena Suchoňa

 • 2008

  postava Ľutomíry (Svätopluk) v SND

 • 2008

  spolupráca so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu

x