• 1998 – 2004

  Konzervatórium v Košiciach (spev - Juraj Šomorjai)

 • 2007

  debut v SND

 • 2008

  hosťovanie v Národnom divadle v Splite

 • od sezóny 2008/09

  sólista Janáčkovej opery ND v Brne

 •  

 • Majstrovské kurzy:

  Peter Dvorský, Eva Blahová, Ryszard Karczykowsky

Peter Berger sa už počas štúdií na konzervatóriu stal sólistom opery Štátneho divadla v Košiciach. Úspešne sa zúčastnil viacerých speváckych súťaží a ocenenia získal aj za niektoré kreácie operných postáv.

Výber z operných postáv: Nemorino (Nápoj lásky), Faust (Faust a Margaréta), Lenský (Eugen Onegin), Princ (Rusalka), Alfréd (Traviata), Jeník (Predaná nevesta), Don Ottavio (Don Giovanni), Ernesto (Don Pasquale) a mnohé ďalšie. Po debute v Opere SND (2007) sa stal sólistom Opery Janáčkovho divadla v Brne (od sezóny 2008/09), kde stvárňuje rad operných postáv. Hosťuje aj v Národnom divadle a Štátnej opere v Prahe, v Štátnej opere v Banskej Bystrici a tiež na viacerých zahraničných operných scénach.

Peter Berger ako koncertný umelec spolupracuje s poprednými slovenskými a českými orchestrami (Slovenskou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Košice, Filharmóniou Brno, Pražskou komornou filharmóniou, Filharmóniou Bohuslava Martinů v Zlíne a ď.). Venuje sa aj interpretácii oratoriálnej tvorby. Koncertne účinkoval aj v zahraničí (o. i. gala vystúpenia v Japonsku, na Malte a v Lotyšsku).

x