• od 2003

  Fakulta architektúry STU v Bratislave

 • od 2004

  VŠMU v Bratislave (spev - Magdaléna Blahušiaková)

 • od 2007

  Divadelná fakulta VŠMU v Bratislave (odbor scénografia a kostýmová tvorba)

 • 2008

  účasť na majstrovských kurzoch Christopha Prégardiena v rámci Schleswig-Holstein Musik Festival

 • 2010 - 2012

  člen Operného štúdia v Bayerische Staatsoper v Mníchove

 • v sezóne 2012/13

  pôsobenie v Stadttheater Klagenfurt

Peter Mazalán debutoval na scéne Opery SND v roku 2009 ako Enrico v Haydnovej opere Opustený ostrov (dir. Andrew Parrott). Bol členom Operného štúdia Bavorskej Štátnej opery v Mníchove a členom súboru Stadttheater v Klagenfurte, v ktorých naštudoval niekoľko operných postáv. Ako koncertný spevák spolupracoval okrem iných telies napr. aj s Bavorským štátnym orchestrom (pri uvedení Dvořákových Biblických piesní) či Mníchovskými symfonikmi. Účinkovaním v Orffovej Carmina Burana vystupoval vo viacerých mestách (Lübeck, Reutlingen, Essen, Frankfurt, Rheingau a São Paulo).

V roku 2014 sa na doskách SND predstavil v postave Schaunarda v Pucciniho Bohéme (v réžii Petra Konwitschneho a v spolupráci s dirigentmi Friedrichom Haiderom a Petrom Valentovičom).

Peter Mazalán pravidelne účinkuje v originálnych inter-mediálnych projektoch. Približne v dvanástich doteraz realizovaných projektoch v období rokov 2015 - 2017 spolupracoval s radom umelcov z rôznych umeleckých oblastí. Z oblasti hudby to boli napr. speváci Eva Šušková, Aleš Janiga, klaviristi Maroš Klátik, Xénia Jarová, Braňo Ladič, Peter Pažický, gitarista Ondrej Veselý, violončelisti Jozef Lupták, Pavol Mucha, Cluster ensemble - Ivan Šiller, Fero Király a ď. Stálou umeleckou partnerkou a spoluautorkou projektov je vizuálna umelkyňa Martina Šimkovičová. Miestami realizácie projektov sú častokrát aj nezvyčajné priestory ako napr. stará kotolňa Fakulty architektúry STU v Bratislave, Aula a Foyer tej istej školy, Aula prof. Čabelku na MTF STU, videoherňa G-point, Bratislava, Špilberk v Brne (kasematy - bývalá pevnosť a väznica) a iné.

x