2022

KOLÁŘ, Robert: Jesenné konvergencie 2022 : Francúzska hudba na tri spôsoby

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 10, s. 2 – 3

2022

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Konvergencie 2022

Opera Slovakia, 25. 9. 2022

2021

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: BASSFEST+ 2021

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 12, s. 2 – 3

2021

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie : 22. verzia

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 10, s. 2 – 3

2021

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie : 22. verzia

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 10, s. 2 – 3

2021

KLÍMA, Ján – LUPTÁK, Jozef: Na chate: Ján Klíma a Jozef Lupták

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 33 – 34

2021

SEREČINOVÁ, Andrea: Konvergencie s Piazzollom

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 4

2021

BURGROVÁ, Katarína: Hudobné POlaHODY v Divadle VIOLA v Prešove

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 12

2020

BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice

Iba 20. storočie

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 1 – 2, s. 9

2020

GUNIČOVÁ, Kristína: Konvergencie 2020

Komornejšie než kedykoľvek predtým

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 8

2020

POLAKOVIČOVÁ, Viera: A predsa boli! V Bratislave zaznel jesenný festival Konvergencie

Opera Slovakia, 23. 9. 2020

2020

MARTON, Ivan: Slovenská filharmónia

Konečne s publikom

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 7 – 8, s. 2

2019

KOLÁŘ, Robert: Zimné Konvergencie : Stravinskij

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 3, s. 4 – 6

2019

TIHLÁRIK, Rado: Konvergencie majú 20

Nový Populár, 2019, roč. 12, č. 3, s. 32 – 34

2019

KOLÁŘ, Robert: Britský vietor do rozhlasových plachiet

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 6, s. 4

2019

REHÁK, Oliver: Jozef Lupták: „Ak hudbu pripravíme o slobodu, čo z nej zostane?“ [rozhovor]

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 9, s. 8 – 11

2019

KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2019

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 10, s. 4 – 6

2019

BERGER, Igor: Jubilejný koncert k 70. výročiu vzniku Slovenskej filharmónie

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 2

2018

GAVAČOVÁ, Jana: More Chassidic Songs B. Myers, B. Lenko, J. Lupták, M. Valent [recenzia cd]

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 10, s. 39

2018

KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2018 : Československá noc komornej hudby

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 10, s. 4 – 5

2018

GAHÉROVÁ, Vladimíra: Violončelista Jozef Lupták: V komornej hudbe sa faloš skryje len ťažko [rozhovor]

Pravda, 15. 9. 2018

2018

CONWAY, David: Poľská spojka: 11. ročník Levočského babieho leta

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 9, s. 2

2017

KOLÁŘ, Robert: Mágia dvoch violončiel

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 4, s. 2

2017

ŠUŠKOVÁ, Eva: Slovenskí hudobníci v Etiópii

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 5, s. 14

2017

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie

18. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 4 – 6

2017

KOLÁŘ, Robert: Nové impulzy pre Slovenský mládežnícky orchester

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 20 – 24

2017

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: O tvorbe a zabúdaní

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 12, s. 13

2016

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie 2016

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 8 – 10

2016

BURGROVÁ, Katarína: Konvergencie v Košiciach: Šostakovič 110

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 12

2016

PLATZNER, Alexander: Komplet Šostakovičových kvartet: prvýkrát a azda nie naposledy…

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 3, s. 8

2015

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie : Pokračovanie Chasidských piesní

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 4 – 5

2015

PLATZNER, Alexander: Konvergencie : Stretnutie abiturientov

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 5 – 6

2015

URSÍNYOVÁ, Terézia: S Moyzesovým kvartetom u Pálffyho

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 3

2015

BERÁTS, Juraj: Konvergencie : Rok po roku

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 4

2015

BUBNÁŠ, Juraj: Konvergencie : Konvergencie na Konvergenciách

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 6

2014

HORKAY, Tamás: Štátna filharmónia Košice

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 10 – 11

2014

PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Konvergencie : Bratislavské koncerty

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 4 – 5

2014

PLATZNER, Alexander: Konvergencie : Oktetá

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 5

2014

SVORADA, Michal: Konvergencie : Burlas & Glass

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 4

2014

VAJÓ, Juraj: Košické Konvergencie v znamení oktet

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 10

2014

oj: Konvergencie vyvrcholia symfóniou pre odem nástrojov

Pravda, 31.5.2014, roč. 24, č. 124, s. 42

2014

DOHNALOVÁ, Lýdia: Evgeny Irshai: In the Space of Love [recenzia CD]

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 3, s. 36

2013

URDOVÁ, Sylvia: Konvergencie 2013

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 5

2013

sita: Konvergencie aj s piesňami Leonarda Cohena či Deža Ursinyho

Pravda, 13. 8. 2013, roč. 23, č. 187, s. 32

2012

HORKAY, Tamás: Hudba novej chuti

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 9

2012

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 6, s. 9

2012

ŠARGOVÁ, Jana: Konvergencie v Košiciach : Cello Solo a Dr. Caligari

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 21

2012

REHÁK, Oliver: Slávny album prvýkrát zaznie naživo

SME, 27. 7. 2012, roč. 20, č. 173, s. 14

2012

REHÁK, Oliver: Klasici, ale neklasicky : Konvergencie opäť ponúkajú zaujímavé mená aj projekty

Sme, 14. 9. 2012, roč. 20, č. 213, s. 14

2012

UHER, Pavol: Levočské babie leto

Hudobný život , 2012, roč. 44, č. 11, s. 12

2012

PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Konvergencie / Konvergenčné „con arco”

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 11, s. 8 – 9

2012

HARAZIN, Martin: Konvergencie : Sonáty a interlúdiá

Hudobný život , 2012, roč. 44, č. 11, s. 9 – 10

2012

CHALUPKA, Ľubomír: Konvergencie : Hold hodnotám

Hudobný život , 2012, roč. 44, č. 11, s. 8

2012

KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 7

2012

BERÁTS, Juraj: Konvergencie : Umenie ticha

Hudobný život , 2012, roč. 44, č. 11, s. 11

2011

HORKAY, Tamás: Komorná hudba na košických Konvergenciách

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 20 – 21

2011

ŠUŠKA, Pavol: Chassidic Songs [recenzia CD]

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 6, s. 36

2011

ALEXANDER, Juraj: Albrechtina

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 5, s. 5

2011

ALEXANDER, Juraj: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 2

2011

MEDŇANSKÝ, Karol: Komorná hudba na košických Konvergenciách : Pocta Iršaiovi

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 21 – 22

2010

Chasidské piesne

Sme, 25. 12. 2010, roč. 18, č. 288, s. 17

2010

REHÁK, Oliver: Nemôžu hrať často, ale užívajú si to

Sme, 17. 12. 2010, č. 290, s. 15

2010

ŠUBA, Andrej: Maďarské Konvergencie v opátstve

Sme [príloha Kultúra], 19. 8. 2010, č. 191, s. 17

2010

ŠARGOVÁ, Jana: Konvergencie v košických Kasárňach

Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 7

2009

ALEXANDER, Juraj: Bratislavská noc komornej hudby

Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 11 – 12, s. 9

2009

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Ars nova Cassoviae

Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 11 – 12, s. 11

2009

ŠUBA, Andrej: Festival Konvergencie oslávil desiate narodeniny

Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 11 – 12, s. 8 – 9

2009

MARTON, Ivan: Slávnostný koncert k 10. výročiu festivalu

Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 11 – 12, s. 8

2008

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 5, s. 7

2008

FUJAK, Július: Peter Machajdík: Hudba v tichu medzi nádychom a výdychom

Hudba, 2008, roč. 3, č. 4, s. 70 – 71

2008

LUPTÁK, Jozef: Žijem hudbou

Hospodárske noviny [príloha Víkend], 19. 9. 2008, č. 181, s. 21

2008

(her): Dva festivaly dvoch violončelistov

Sme [príloha Kultúra], 18. 6. 2008, roč. 16, č. 141, s. 18

2008

ŠUŠKA, Pavol: Konvergencie. Chasidské piesne

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 10, s. 4

2007

HOCHEL, Peter: Melos-Étos 2007 : Pocta Iljovi Zeljenkovi a Gijovi Kančelimu

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 12, s. 4 – 5

2007

(AS, aj): chat: Jozef Lupták & Matej Drlička : téma: Medializácia klasickej hudby na Slovensku

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 10, s. 2 – 3

2007

ZAGAR, Peter: Recenzie : Marián Lejava : Chant d´Amour

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 9, s. 35

2007

AJ: 4 otázky pre Jozefa Luptáka, violončelistu a umeleckého riaditeľa festivalu Konvergencie

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 8

2007

DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 16

2007

DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 10

2007

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Komorná hudba na Košickej hudobnej jari

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 13

2007

KOLAŘ, Róbert: Recenzie. Cello Recital in London... Jozef Lupták, Robert Cohen, Nora Škutová

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 1 – 2, s. 56 – 57

2006

ŠUBA, Andrej: Bigbít sa prepojil s klasikou a architektúrou

Sme, 19. 8. 2006, č. 192, s. 15

2005

(sita): Jozef Lupták pokračuje v zahraničnom turné

Sme, 28. 10. 2005, s. 26

2004

ČÍŽIK, Vladimír: Matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 5, s. 18

2003

ŠIMKO, Ján: Malé Slovensko – hudobná veľmoc

Kultúra, 2003, č. 1, s. 12

2003

ČÍŽIK, Vladimír: Ešte z Kultúrneho leta

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 10, s. 14

2002

BÍLIKOVÁ, Lenka: Johann Sebastian Bach: Suity pre sólové violončelo, BWV 1007-1012 [recenzia CD]

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 4, s. 45

2001

ČECHOVÁ, Milada: Sobotná lahôdka v podaní Cohena a Luptáka

Sme, 24. 9. 2001

2001

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Pocítiť, ako chutí dobrý koncert

Domino, 2001, č. 25, s. 17

2000

em: Sólo pre violončelo

Večerník, 24. 8. 2000

2000

ČURILLA, Štefan: Košické zhrnutie

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 3, s. 24 – 25
(sólista Koncertu pre violončelo a orchester e mol op. 85 E. Elgara)

1999

BERGER, Igor: Koncerty v Mirbachu

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 9, s. 15

1999

-r-: Miniprofil HŽ - Jozef Lupták: violončelo

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 9, s. 4 – 5

1999

ČÍŽIK, Vladimír: Konvergencie

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 6, s. 22 – 23

1998

ČÍŽIK, Vladimír: Inšpiratívne duo

Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 10, s. 9

1998

STEINECKER, Anton: Atraktívny cyklus

Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 5, s. 7

1997

PALOVČÍK, Michal: Rôznosť umeleckých kvalít

Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 17, s. 8

1996

ČÍŽIK, Vladimír: Mirbachov palác patril mladým

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 5, s. 4

1994

BENKOVÁ, Mariana: V hľadaní vlastného miesta [rozhovor]

Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 20, s. 3

1994

-ib-: Na začiatku cesty

Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 9, s. 3

Personálna bibliografia

 • 2008

  LUPTÁK, Jozef: Žijem hudbou

  Hospodárske noviny [príloha Víkend], 19. 9. 2008, č. 181, s. 21

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2022

  KOLÁŘ, Robert: Jesenné konvergencie 2022 : Francúzska hudba na tri spôsoby

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 10, s. 2 – 3

 • 2022

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Konvergencie 2022

  Opera Slovakia, 25. 9. 2022

 • 2021

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: BASSFEST+ 2021

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 12, s. 2 – 3

 • 2021

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie : 22. verzia

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 10, s. 2 – 3

 • 2021

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie : 22. verzia

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 10, s. 2 – 3

 • 2021

  KLÍMA, Ján – LUPTÁK, Jozef: Na chate: Ján Klíma a Jozef Lupták

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 33 – 34

 • 2021

  SEREČINOVÁ, Andrea: Konvergencie s Piazzollom

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 4

 • 2021

  BURGROVÁ, Katarína: Hudobné POlaHODY v Divadle VIOLA v Prešove

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 12

 • 2020

  GUNIČOVÁ, Kristína: Konvergencie 2020

  Komornejšie než kedykoľvek predtým

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 8

 • 2020

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: A predsa boli! V Bratislave zaznel jesenný festival Konvergencie

  Opera Slovakia, 23. 9. 2020

 • 2020

  MARTON, Ivan: Slovenská filharmónia

  Konečne s publikom

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 7 – 8, s. 2

 • 2020

  BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice

  Iba 20. storočie

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 1 – 2, s. 9

 • 2019

  BERGER, Igor: Jubilejný koncert k 70. výročiu vzniku Slovenskej filharmónie

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 2

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2019

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 10, s. 4 – 6

 • 2019

  REHÁK, Oliver: Jozef Lupták: „Ak hudbu pripravíme o slobodu, čo z nej zostane?“ [rozhovor]

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 9, s. 8 – 11

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: Britský vietor do rozhlasových plachiet

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 6, s. 4

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: Zimné Konvergencie : Stravinskij

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 3, s. 4 – 6

 • 2019

  TIHLÁRIK, Rado: Konvergencie majú 20

  Nový Populár, 2019, roč. 12, č. 3, s. 32 – 34

 • 2018

  GAVAČOVÁ, Jana: More Chassidic Songs B. Myers, B. Lenko, J. Lupták, M. Valent [recenzia cd]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 10, s. 39

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2018 : Československá noc komornej hudby

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 10, s. 4 – 5

 • 2018

  GAHÉROVÁ, Vladimíra: Violončelista Jozef Lupták: V komornej hudbe sa faloš skryje len ťažko [rozhovor]

  Pravda, 15. 9. 2018

 • 2018

  CONWAY, David: Poľská spojka: 11. ročník Levočského babieho leta

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 9, s. 2

 • 2017

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: O tvorbe a zabúdaní

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 12, s. 13

 • 2017

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie

  18. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 4 – 6

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Nové impulzy pre Slovenský mládežnícky orchester

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 20 – 24

 • 2017

  ŠUŠKOVÁ, Eva: Slovenskí hudobníci v Etiópii

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 5, s. 14

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Mágia dvoch violončiel

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 4, s. 2

 • 2016

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie 2016

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 8 – 10

 • 2016

  BURGROVÁ, Katarína: Konvergencie v Košiciach: Šostakovič 110

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 12

 • 2016

  PLATZNER, Alexander: Komplet Šostakovičových kvartet: prvýkrát a azda nie naposledy…

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 3, s. 8

 • 2015

  BUBNÁŠ, Juraj: Konvergencie : Konvergencie na Konvergenciách

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 6

 • 2015

  BERÁTS, Juraj: Konvergencie : Rok po roku

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 4

 • 2015

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie : Pokračovanie Chasidských piesní

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 4 – 5

 • 2015

  PLATZNER, Alexander: Konvergencie : Stretnutie abiturientov

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 5 – 6

 • 2015

  URSÍNYOVÁ, Terézia: S Moyzesovým kvartetom u Pálffyho

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 3

 • 2014

  HORKAY, Tamás: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 10 – 11

 • 2014

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Konvergencie : Bratislavské koncerty

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 4 – 5

 • 2014

  PLATZNER, Alexander: Konvergencie : Oktetá

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 5

 • 2014

  SVORADA, Michal: Konvergencie : Burlas & Glass

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 4

 • 2014

  VAJÓ, Juraj: Košické Konvergencie v znamení oktet

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 10

 • 2014

  oj: Konvergencie vyvrcholia symfóniou pre odem nástrojov

  Pravda, 31.5.2014, roč. 24, č. 124, s. 42

 • 2014

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Evgeny Irshai: In the Space of Love [recenzia CD]

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 3, s. 36

 • 2013

  URDOVÁ, Sylvia: Konvergencie 2013

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 5

 • 2013

  sita: Konvergencie aj s piesňami Leonarda Cohena či Deža Ursinyho

  Pravda, 13. 8. 2013, roč. 23, č. 187, s. 32

 • 2012

  KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 7

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Konvergencie : Hold hodnotám

  Hudobný život , 2012, roč. 44, č. 11, s. 8

 • 2012

  HARAZIN, Martin: Konvergencie : Sonáty a interlúdiá

  Hudobný život , 2012, roč. 44, č. 11, s. 9 – 10

 • 2012

  BERÁTS, Juraj: Konvergencie : Umenie ticha

  Hudobný život , 2012, roč. 44, č. 11, s. 11

 • 2012

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Konvergencie / Konvergenčné „con arco”

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 11, s. 8 – 9

 • 2012

  UHER, Pavol: Levočské babie leto

  Hudobný život , 2012, roč. 44, č. 11, s. 12

 • 2012

  REHÁK, Oliver: Klasici, ale neklasicky : Konvergencie opäť ponúkajú zaujímavé mená aj projekty

  Sme, 14. 9. 2012, roč. 20, č. 213, s. 14

 • 2012

  REHÁK, Oliver: Slávny album prvýkrát zaznie naživo

  SME, 27. 7. 2012, roč. 20, č. 173, s. 14

 • 2012

  ŠARGOVÁ, Jana: Konvergencie v Košiciach : Cello Solo a Dr. Caligari

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 21

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 6, s. 9

 • 2012

  HORKAY, Tamás: Hudba novej chuti

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 9

 • 2011

  MEDŇANSKÝ, Karol: Komorná hudba na košických Konvergenciách : Pocta Iršaiovi

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 21 – 22

 • 2011

  ALEXANDER, Juraj: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 2

 • 2011

  HORKAY, Tamás: Komorná hudba na košických Konvergenciách

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 20 – 21

 • 2011

  ŠUŠKA, Pavol: Chassidic Songs [recenzia CD]

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 6, s. 36

 • 2011

  ALEXANDER, Juraj: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 5, s. 5

 • 2010

  Chasidské piesne

  Sme, 25. 12. 2010, roč. 18, č. 288, s. 17

 • 2010

  REHÁK, Oliver: Nemôžu hrať často, ale užívajú si to

  Sme, 17. 12. 2010, č. 290, s. 15

 • 2010

  ŠUBA, Andrej: Maďarské Konvergencie v opátstve

  Sme [príloha Kultúra], 19. 8. 2010, č. 191, s. 17

 • 2010

  ŠARGOVÁ, Jana: Konvergencie v košických Kasárňach

  Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 7

 • 2009

  ALEXANDER, Juraj: Bratislavská noc komornej hudby

  Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 11 – 12, s. 9

 • 2009

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Ars nova Cassoviae

  Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 11 – 12, s. 11

 • 2009

  ŠUBA, Andrej: Festival Konvergencie oslávil desiate narodeniny

  Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 11 – 12, s. 8 – 9

 • 2009

  MARTON, Ivan: Slávnostný koncert k 10. výročiu festivalu

  Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 11 – 12, s. 8

 • 2008

  ŠUŠKA, Pavol: Konvergencie. Chasidské piesne

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 10, s. 4

 • 2008

  (her): Dva festivaly dvoch violončelistov

  Sme [príloha Kultúra], 18. 6. 2008, roč. 16, č. 141, s. 18

 • 2008

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 5, s. 7

 • 2008

  FUJAK, Július: Peter Machajdík: Hudba v tichu medzi nádychom a výdychom

  Hudba, 2008, roč. 3, č. 4, s. 70 – 71

 • 2007

  HOCHEL, Peter: Melos-Étos 2007 : Pocta Iljovi Zeljenkovi a Gijovi Kančelimu

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 12, s. 4 – 5

 • 2007

  (AS, aj): chat: Jozef Lupták & Matej Drlička : téma: Medializácia klasickej hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 10, s. 2 – 3

 • 2007

  ZAGAR, Peter: Recenzie : Marián Lejava : Chant d´Amour

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 9, s. 35

 • 2007

  AJ: 4 otázky pre Jozefa Luptáka, violončelistu a umeleckého riaditeľa festivalu Konvergencie

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 8

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 16

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 10

 • 2007

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Komorná hudba na Košickej hudobnej jari

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 13

 • 2007

  KOLAŘ, Róbert: Recenzie. Cello Recital in London... Jozef Lupták, Robert Cohen, Nora Škutová

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 1 – 2, s. 56 – 57

 • 2006

  ŠUBA, Andrej: Bigbít sa prepojil s klasikou a architektúrou

  Sme, 19. 8. 2006, č. 192, s. 15

 • 2005

  (sita): Jozef Lupták pokračuje v zahraničnom turné

  Sme, 28. 10. 2005, s. 26

 • 2004

  ČÍŽIK, Vladimír: Matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 5, s. 18

 • 2003

  ČÍŽIK, Vladimír: Ešte z Kultúrneho leta

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 10, s. 14

 • 2003

  ŠIMKO, Ján: Malé Slovensko – hudobná veľmoc

  Kultúra, 2003, č. 1, s. 12

 • 2002

  BÍLIKOVÁ, Lenka: Johann Sebastian Bach: Suity pre sólové violončelo, BWV 1007-1012 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 4, s. 45

 • 2001

  ČECHOVÁ, Milada: Sobotná lahôdka v podaní Cohena a Luptáka

  Sme, 24. 9. 2001

 • 2001

  ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Pocítiť, ako chutí dobrý koncert

  Domino, 2001, č. 25, s. 17

 • 2000

  em: Sólo pre violončelo

  Večerník, 24. 8. 2000

 • 2000

  ČURILLA, Štefan: Košické zhrnutie

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 3, s. 24 – 25
  (sólista Koncertu pre violončelo a orchester e mol op. 85 E. Elgara)

 • 1999

  BERGER, Igor: Koncerty v Mirbachu

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 9, s. 15

 • 1999

  -r-: Miniprofil HŽ - Jozef Lupták: violončelo

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 9, s. 4 – 5

 • 1999

  ČÍŽIK, Vladimír: Konvergencie

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 6, s. 22 – 23

 • 1998

  ČÍŽIK, Vladimír: Inšpiratívne duo

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 10, s. 9

 • 1998

  STEINECKER, Anton: Atraktívny cyklus

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 5, s. 7

 • 1997

  PALOVČÍK, Michal: Rôznosť umeleckých kvalít

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 17, s. 8

 • 1996

  ČÍŽIK, Vladimír: Mirbachov palác patril mladým

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 5, s. 4

 • 1994

  BENKOVÁ, Mariana: V hľadaní vlastného miesta [rozhovor]

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 20, s. 3

 • 1994

  -ib-: Na začiatku cesty

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 9, s. 3

x