• 1987 – 1993

  Konzervatórium v Košiciach (organ – Emília Dzemjanová, klavír – Peter Kaščák)

 • 1993 – 1998

  VŠMU (organ – Ján Vladimír Michalko, klavír – Zuzana Paulechová-Štiasna, Daniel Buranovský)

 • od 2000

  VŠMU, doktorandské štúdium (Ivan Sokol, Ján Vladimír Michalko)

 • 1992

  referent dramaturgie Štátnej filharmónie Košice

 • od 1997

  pedagóg na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave (od 2000 vedúci odboru Cirkevnej a organovej hudby)

 • od septembra 2019

  riaditeľ Cirkevného konzervatória v Bratislave

Marek Vrábel absolvoval majstrovské kurzy u Jeana Guilloua, Susan Landale, Reitze Smitsa a ď. Spolupracoval s orchestrami ako ŠF Košice, ŠKO Žilina, SF pod taktovkou Bystríka Režuchu, Petra Macuru, Mariána Vacha, Dušana Stankovského, Ondreja Lenárda. V komornej oblasti spolupracoval s umelcami ako Monika Štreitová-Popelářová, fl, Peter Michalica, vn, Rastislav Suchán, tr, Albert Hrubovčák, tn, spevákmi ako Martin Babjak, Dagmar Bezačinská, Eva Blahová, Nao Higano, Ida Kirilová, Iveta Matyášová, Jolana Monarcha, Igor Pasek, Hana Štolfová-Bandová, Sergej Tolstov a i. Umelecky spolupracoval so súbormi Lúčnica, Cantus, Adoremus a i.

Pravidelne premiérovo uvádza diela súčasných slovenských skladateľov (Peter  Breiner, Ivan Hrušovský, Milan Novák, Marek Piaček, Víťazoslav Kubička a ď.). Viacerí skladatelia mu venovali svoje diela. Nahrával pre STV, ČT, Slovenský a Český rozhlas, vydavateľstvo MSP Records, Inedita Austria, Diskant a i.

Je umelecký riaditeľ Bratislavského organového festivalu, člen predstavenstva Spolku koncertných umelcov na Slovensku, Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS, Rady Hudobného fondu a člen poradného zboru Národného osvetového centra. V súčasnosti pôsobí na Cirkevnom konzervatóriu a ako externý pedagóg na VŠMU v Bratislave. Jeho študenti získali viacero zahraničných ocenení. Zasadá v porotách medzinárodných organových súťaží.

„Vrábelov interpretačný prejav sa opiera o zdatný technický fond a výrazné muzikantské cítenie. Tieto kvalitatívne východiská uplatňuje nielen v sólovej hre, ale ako organista i ako klavirista aj v komornom partnerstve.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 153)

x