2016

Reflexy

Obsadenie: pf

2015

Šesť meditácií

Obsadenie: pf4m

2015

Šesť antifónií

Obsadenie: pf

2015

Prší, prší

Obsadenie: 2vn, pf

2015

Symfónia D dur – 4. časť (Finále)

Obsadenie: orch: 3fl, 3ob, 3cl, 3fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, archi

2014

Sláčikové kvarteto č. 10 A dur

Obsadenie: 2vn, vl, vc

2014

Téma s variáciami

Obsadenie: pf

2013

Sláčikové kvarteto č. 9 d mol

Obsadenie: 2vn, vl, vc

2012

Prelúdium

Obsadenie: pf

2012

Štyri etudy

Obsadenie: vn, pf

2012

Giga

Obsadenie: pf

2011

Heptagonon

Obsadenie: 4vn

2009

Variácie na tému J. P. E. Martiniho "Plaisir d'amour"

Obsadenie: 2vn, vl, vc

2007

Kammermusik

Obsadenie: CM, archi, ad lib. tp

2007

Sonáta č. 8 G dur

Obsadenie: vn, pf

2006

Prsto-klady

Obsadenie: 4vc

2006

Návrh na slovenskú hymnu

Obsadenie: orch: flp, fl, 3cl, fg, 2fc, fct, euf, 3cr, 3tr, 3tn, 2tu, bat

2005

Apokryfy

Obsadenie: vn, vc

2002

Pískané pre Romana

Obsadenie: v/fl/ob/cl/vn,..., pf

1998

Arirang

Obsadenie: vn, pf

1998

W. A. Mozart: Koncert pre husle a orchester č. 2 D dur KV 211

Obsadenie: vn

1997

Starošpanielske variácie

Obsadenie: fl, vn, gui

1996

Pieseň pre Waltera Ahlemeiera (Walter Ahlemeier-Lied)

Obsadenie: CM, pf

1995

Znelka pre Cíferskú hudobnú jar

Obsadenie: fiati

1994

Chromatika pre začiatočníkov

Obsadenie: pf4m

1993

Sonátová časť

Obsadenie: ar, 4vc

1993

Zastaveníčko

Obsadenie: 8vl

1992

K. Stamitz: Koncert G dur

Obsadenie: vn, orch

1990

III. R-MUSIK

Obsadenie: C

1990

24 Caprices

Obsadenie: vn

1990

Recitatív podľa: Kurt Tucholsky: Mein Nachruf

Obsadenie: v, pf

1990

Sonáta č. 4 A dur

Obsadenie: vn, pf

1990

Sonáta č. 3 D dur

Obsadenie: vn, pf

1986

Nórska ľudová pieseň "Ola Glomstulen"

Obsadenie: 2t, 2b, pf

1986

Téma s variáciami

Obsadenie: 2vn

1986

Maska

Obsadenie: soli, CM, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tp, bat, ar, archi

1986

Symfónia G dur (Malá)

Obsadenie: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, tp, archi

1983

Kontrapunktický denník

Obsadenie: pf

1982

Variácie na islandskú ľudovú pieseň (Tyrr var ott i koti katt)

Obsadenie: ac

1981

Orchestrálne variácie na “Blíž k Tebe, Bože môj”

Obsadenie: orch: 3fl, 3ob, 3cl, 3fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, archi

1981

Šesť malých skladieb

Obsadenie: 6-7 fld

1981

33 variácií na vlastnú tému

Obsadenie: pf

1980–2006

Arabesque

Obsadenie: pf

1980

Missa E dur

Obsadenie: CM, orch

1980

Perpetuum mobile

Obsadenie: ac

1980

Valčík A dur (Harfenwalzer)

Obsadenie: ar, 2vn, vl, vc

1979

Štyri menuety

Obsadenie: fld, pf/cmb

1978

Reliéf

Obsadenie: 2vn, archi/pf

1978

Tri humoresky

Obsadenie: 3tr, 2tu

1978

Malý Souvenir

Obsadenie: vn, pf

1977

Tri české tance

Obsadenie: ac/pf

1977

Rückblick (Pohľad späť)

Obsadenie: ob, cl, vn, vl, vc, cb

1975

II. R-MUSIK

Obsadenie: C

1972

Der Kammerton

Obsadenie: archi

1972

Ein Gespräch mit Gott

Obsadenie: orch

1972

Tempo

Obsadenie: archi

1971

Staccato

Obsadenie: orch: strum.adlib

1970

Notausgang

Obsadenie: orch

1970

Stimmen

Obsadenie: archi

1970

Interpretation einer Kritik

Obsadenie: 3strum.adlib

1968

Ikebana

Obsadenie: A

1968

Dukát z rozprávky

Obsadenie: SH

1968

Východoslovenské železiarne II, III

Obsadenie: KD

1968

Svätý Juraj Majstra Pavla

Obsadenie: KD

1968

Rapsódia v bielom

Obsadenie: KD

1968

Poľovníctvo v Československu II

Obsadenie: KD

1968

Návšteva u M. Benku

Obsadenie: KD

1968

Kovohuty Istebné

Obsadenie: KD

1968

Janko Alexy

Obsadenie: KD

1968

Bezpečnosť atómových elektrární

Obsadenie: KD

1968

O veľkej repe

Obsadenie: A

1968

Les adieux

Obsadenie: ac/pf

1968

Ladenie (Stimmen)

Obsadenie: archi/orch

1967

Pokazený koniec

Obsadenie: A

1967

Šahin

Obsadenie: SH

1967

Východoslovenské železiarne

Obsadenie: KD

1967

Poľovníctvo v Československu I

Obsadenie: KD

1966

Výskum teplotných rázov

Obsadenie: KD

1966

Slovenský raj

Obsadenie: KD

1966

Epilógy

Obsadenie: KD

1966

Kaolín a výroba porcelánu

Obsadenie: KD

1966

NHKG vám ponúka

Obsadenie: KD

1966

Zrkadlenie vôd Oravy

Obsadenie: KD

1966

Ohnivé rieky

Obsadenie: KD

1966

Vlado, Marienka, Jojo…

Obsadenie: KD

1965

Naše ulitníky

Obsadenie: KD

1965

Pohľad do zeme

Obsadenie: KD

1965

Zimné intermezzo

Obsadenie: KD

1965

Nie je škola ako škola

Obsadenie: KD

1965

3 x prečo č. 17

Obsadenie: KD

1965

Rozhovor času s hmotou

Obsadenie: fg, 3bat

1965

Komentár

Obsadenie: Xbat

1965

Mozog

Obsadenie: KD

1964

Zo života škodcov okopanín

Obsadenie: KD

1964

Chlapec a zornička

Obsadenie: KD

1964

Bazovský

Obsadenie: KD

1964

Črievička

Obsadenie: KD

1964

Zabráňte reumatickej horúčke

Obsadenie: KD

1964

Otec parných turbín

Obsadenie: KD

1964

Výskum ochrany zariadenia jadrovej elektrárne

Obsadenie: KD

1963

Srdce a svedomie

Obsadenie: KD

1963

Bratislava – mesto na Dunaji

Obsadenie: KD

1963

Rozhovor

Obsadenie: KD

1963

Stredoveké spišské mestá

Obsadenie: KD

1963

Trenie a jeho význam v praxi

Obsadenie: KD

1963

Zemný plyn

Obsadenie: KD

1963

Nebezpečné hrdinstvá

Obsadenie: KD

1963

Vtedy v noci

Obsadenie: KD

1962

Nezmar hnedý

Obsadenie: KD

1962

3 x prečo

Obsadenie: KD

1958

Prelúdium

Obsadenie: vl

?

Confessio (Slovenský Otčenáš)

Obsadenie: VM, xcio

?

Reaktionen

Obsadenie: strum. adlib

?

Children’s Corner

Obsadenie: strum.adlib

1936

opera

symfonický orchester

komorný orchester

dychový orchester

 • 2006

  Návrh na slovenskú hymnu

  Obsadenie: orch: flp, fl, 3cl, fg, 2fc, fct, euf, 3cr, 3tr, 3tn, 2tu, bat

sólový hlas (hlasy) a orchester

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

zbor a orchester

jeden sólový nástroj a orchester

dva sólové nástroje a orchester

tri sólové nástroje a orchester

inštrumentálne komorné diela

sólový nástroj

klavír a klavír 4-ručne

dva nástroje

dva klavíry

tri nástroje

klavírne trio

štyri nástroje

sláčikové kvarteto

päť nástrojov

dychové kvinteto

šesť nástrojov

osem nástrojov

deväť nástrojov

10–15 nástrojov

16–20 nástrojov

vokálno-inštrumentálne komorné diela

sólový hlas (hlasy) s klavírom

hlas (hlasy) sólo

inštruktívne

úpravy

elektroakustické

miešaný zbor

zbor a klavír

 • 1996

  Pieseň pre Waltera Ahlemeiera (Walter Ahlemeier-Lied)

  Obsadenie: CM, pf

animovaný film

 • 1968

  Ikebana

  Obsadenie: A

 • 1968

  O veľkej repe

  Obsadenie: A

 • 1967

  Pokazený koniec

  Obsadenie: A

krátkometrážny dokumentárny film

 • 1968

  Východoslovenské železiarne II, III

  Obsadenie: KD

 • 1968

  Svätý Juraj Majstra Pavla

  Obsadenie: KD

 • 1968

  Rapsódia v bielom

  Obsadenie: KD

 • 1968

  Poľovníctvo v Československu II

  Obsadenie: KD

 • 1968

  Návšteva u M. Benku

  Obsadenie: KD

 • 1968

  Kovohuty Istebné

  Obsadenie: KD

 • 1968

  Janko Alexy

  Obsadenie: KD

 • 1968

  Bezpečnosť atómových elektrární

  Obsadenie: KD

 • 1967

  Východoslovenské železiarne

  Obsadenie: KD

 • 1967

  Poľovníctvo v Československu I

  Obsadenie: KD

 • 1966

  Výskum teplotných rázov

  Obsadenie: KD

 • 1966

  Slovenský raj

  Obsadenie: KD

 • 1966

  Epilógy

  Obsadenie: KD

 • 1966

  Kaolín a výroba porcelánu

  Obsadenie: KD

 • 1966

  NHKG vám ponúka

  Obsadenie: KD

 • 1966

  Zrkadlenie vôd Oravy

  Obsadenie: KD

 • 1966

  Ohnivé rieky

  Obsadenie: KD

 • 1966

  Vlado, Marienka, Jojo…

  Obsadenie: KD

 • 1965

  Naše ulitníky

  Obsadenie: KD

 • 1965

  Pohľad do zeme

  Obsadenie: KD

 • 1965

  Zimné intermezzo

  Obsadenie: KD

 • 1965

  Nie je škola ako škola

  Obsadenie: KD

 • 1965

  3 x prečo č. 17

  Obsadenie: KD

 • 1965

  Mozog

  Obsadenie: KD

 • 1964

  Zo života škodcov okopanín

  Obsadenie: KD

 • 1964

  Chlapec a zornička

  Obsadenie: KD

 • 1964

  Bazovský

  Obsadenie: KD

 • 1964

  Črievička

  Obsadenie: KD

 • 1964

  Zabráňte reumatickej horúčke

  Obsadenie: KD

 • 1964

  Otec parných turbín

  Obsadenie: KD

 • 1964

  Výskum ochrany zariadenia jadrovej elektrárne

  Obsadenie: KD

 • 1963

  Srdce a svedomie

  Obsadenie: KD

 • 1963

  Bratislava – mesto na Dunaji

  Obsadenie: KD

 • 1963

  Rozhovor

  Obsadenie: KD

 • 1963

  Stredoveké spišské mestá

  Obsadenie: KD

 • 1963

  Trenie a jeho význam v praxi

  Obsadenie: KD

 • 1963

  Zemný plyn

  Obsadenie: KD

 • 1963

  Nebezpečné hrdinstvá

  Obsadenie: KD

 • 1963

  Vtedy v noci

  Obsadenie: KD

 • 1962

  Nezmar hnedý

  Obsadenie: KD

 • 1962

  3 x prečo

  Obsadenie: KD

strednometrážny hraný film

 • 1968

  Dukát z rozprávky

  Obsadenie: SH

 • 1967

  Šahin

  Obsadenie: SH

x