• 1995 - 1999

  Gymnázium P. Horova v Michalovciach

 • 1999 – 2002

  Konzervatórium Košice (dirigovanie - Ján Drietomský, klavír - Ludmila Kojanová)

 • 2002 - 2007

  HTF VŠMU (dirigovanie - Ondrej Lenárd, Peter Feranec)

 • 2002 - 2004

  Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor Hudobná veda

 • 2008 - 2012

  doktorandské štúdium na FiF UK v Bratislave, odbor Muzikológia

 • zahraničné stáže:

  v Krajinskom divadle v Detmolde (Erich Wächter) a na Univerzite a v Opere v Lipsku

 • majstrovské kurzy:

  dirigentské kurzy v rámci Sommerakademie Prag-Wien-Budapest (2005, Prof. Marek Stringer)

 •  

 • 2005 - 2012

  pedagóg na ZUŠ Vrbenského v Bratislave

 • 2007 - 2011

  externé pôsobenie v SND ako korepetítor a dirigent, od 2012 interne

 • od 2012

  pedagogické pôsobenie na FiF UK v Bratislave, Katedra muzikológie

 • od 2019

  vedúci Katedry muzikológie FiF UK

Branko Ladič už počas štúdia spolupracoval ako korepetítor s viacerými zborovými telesami a opernými sólistami. V Opere SND, kde je dirigentom a korepetítorom, sa spolupodieľal na uvedení viacerých titulov ako asistent dirigenta (Boris Godunov, Svätopluk, Jej pastorkyňa, Netopier, Salome), aj ako dirigent (Lucrezia Borgia, O čarovnej flaute a iných kúzlach, Nepredajme nevestu!). Ako asistent dirigenta a korepetítor pripravoval operné inscenácie aj v zahraničí (Brno, Ljubljana, Lipsko) a v roku 2017 dirigoval Verdiho Macbeth v Opere v Paname.

Ako klavirista/korepetítor spolupracoval s poprednými slovenskými i zahraničnými sólistami ako sú Gabriela Beňačková, Miroslav Dvorský, Jolana Fogašova, Aleš Briscein, Adriana Kohútková, Adriana Kučerová, Eva Hornyáková, Otokar Klein, Peter Mikuláš, Daniel Čapkovič, Pavol Remenár, Terézia Kružliaková, Martin Babjak, Ján Babjak, Jakub Pustina, Ján Galla, Eva Šušková, Gustav Beláček a ď., a tiež s viacerými zborovými talesami. Pravidelné účinkuje na letných speváckych kurzoch pod vedením Petra Dvorského, Gabriely Beňačkovej, Ireny Syllya a Dagmar Livorovej (Piešťany, Jáchymov, Pelhřimov, Velká Bíteš, Vilémov). Predstavil sa aj v Anglicku, Rakúsku, Taliansku, Maďarsku, Srbsku, Maroku. 

x