• 1960 – 1967

  ĽŠU v Bratislave (klavír – Gabriela Holičová a Eva Pappová)

 • 1968 – 1972

  Konzervatórium v Bratislave (Eva Pappová)

 • 1972 – 1973

  AMU v Prahe (Valentína Kameníková a František Rauch)

 • 1973 – 1980

  Konzervatórium P. I. Čajkovského v Moskve (Michail Voskresenskij), umelecká ašpirantúra (Michail Voskresenskij a Stanislav Neuhaus), interpretačné kurzy (Eugen Indjić)

 • od 1980

  VŠMU, najskôr ako komorný partner a zakrátko i klavírny pedagóg, taktiež ako pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave, lektor metodických prednášok pre klavírnych pedagógov základného i stredného hudobného školstva v Ústí nad Labem

 • 1998

  účasť na Medzinárodnom sympóziu Premio Valentino Bucchi v Ríme a na Medzinárodnom kolokviu muzikológov v Bratislave

"Od začiatku svojej klaviristickej kariéry si Dianovský podmaňoval poslucháčov i kritikov vysokými parametrami svojej hry a ojedinelou hudobnou inteligenciou." (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 34).

 

Cyril Dianovský spolupracoval s viacerými interpretmi (Jindřich Pazděra, Juraj Čižmarovič, vn, Eva Virsíková a Magdaléna Bajuszová – štvorručná hra na klavíri), dirigentmi (Rastislav Štúr, Eduard Fischer, Karel Kühn, Vladimír Válek a i.), spoluúčinkoval s Východočeským komorným orchestrom, Symfonickým orchestrom hl. mesta Prahy FOK a nemeckým Staatliches Sinfonieorchester Thüringen. Pravidelne sa zaoberal interpretáciou diel slovenskej klavírnej tvorby, ktorú propagoval na pódiu a nahrával pre Slovenský rozhlas v Bratislave.

 

„Hra Cyrila Dianovského sa vyznačuje priezračnosťou faktúry, vyspelou hudobnou inteligenciou, pevným rytmom a bohatým spektrom odtienkov; klavírnu drobnokresbu podriaďuje premyslenému a účinnému budovaniu celkových línií. 'Fantázia... v interpretácii Dianovskovcov (Franz Schubert: Fantázia f mol – pozn. VČ) nezavadí o preromantizovanú hranicu. Nad ich "fantazírovaním" bdie čulý intelektuálsky nerv. Dá šancu pohladeniu, ale nepoľaví.' (Lýdia Dohnalová: In HŽ 2000/9, s. 30)“.

(Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 35)

x