• 1992 – 1993

  štúdium kompozície (Ladislav Burlas)

 • 1993 – 1999

  Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 • 1994 – 2000

  VŠMU v Bratislave (kompozícia – Vladimír Bokes)

 • 1997

  skladateľské kurzy Paríž IRCAM (Ivan Fedele, Magnus Lindberg), letné skladateľské kurzy v Szombathely (Brian Ferneyhough), spolupráca s ICTUS ensemble; letná akadémia v Reichenau (Ivana Loudová)

 • 1999, 2000

  účasť na Medzinárodnom skladateľsko-interpretačnom projekte Hudba bez hraníc v srdci Európy

 • 2000 – 2003

  lekárka na I. neurologickej klinike Fakultnej Nemocnice v Bratislave (atestácia v odbore neurológia, október 2003)

 • 2001

  letné kurzy kompozície a elektroakustickej hudby Paríž IRCAM (Brian Ferneyhough, Jonathan Harvey, Marc André Dalbavie)

 • 2002

  členka skladateľskej komisie Hudobného fondu v Bratislave

 • 2006 – 2010

  Univerzita v Aveire, Portugalsko, doktorandské štúdium kompozície a elektroakustickej hudby (dizertačná práca Gesture Interaction in Music for Instruments and Electroacoustic Space)

 • 2006

  špecializácia vo vertebrológii

 • 2006

  udelené doktorandské štipendium z Fundação para a Ciencia e a Tecnologia, Lisboa

 • 2007

  Medzinárodná súťaž elektronickej hudby Pierre Schaeffer, Pescara, (IT) (finalistka s dielom Mystic Garden)

 • 2008

  medzinárodná súťaž 3. Concurso Internacional de Povoa de Varzim (2. cena za skladbu What if? v kategórii orchestrálna skladba)

V r. 2004 spolupracovala s hráčom na bicích nástrojoch Pedrom Carneirom, získala objednávku skladby na projekt a CD Music for Marimba and Computer, prednáškou a predvedením svojej skladby sa zúčastnila na 1st Symposium on Cognition and Musical Arts (Curitiba, Brazília)

Premiéry a uvedenie ďalších skladieb P. Bachratej na významných zahraničných festivaloch v rokoch 2005 – 2007: ICMC 2005 Barcelona (Španielsko), ICMC 2006 New Orleans (USA), Havana Spring (Kuba), Ai Maako (Santiago de Chile), Visiones Sonoras (Mexiko), International Festival of Acousmatic Music (Cagliari, Taliansko), Cycle de concerts université Paris VIII (Francúzsko), Musica Viva (Portugalsko), Festival de Outono Aveiro (Portugalsko), Confluencias (Španielsko), Keele University Music Series (Veľká Británia), Musica Nova (Česká republika) a i.

x