2023

VESELÝ, Ondrej: Kompozície slovenských skladateľov a skladateliek pre gitaru

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, roč. 49, č. 2, s. 125 – 145

2011

KOMPAS, Karol – CARDOSO, Jorge [rozhovor]: Festival J. K. Mertza prináša do Bratislavy svetovú gitarovú elitu [rozhovor]

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 6, s. 9

2011

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 3, s. 4

2010

KOMPAS, Karol: Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza

Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 7 – 8, s. 16 – 17

2010

BREZINA, Pavol: Festival umení Konfrontácie

Hudobný život, 2010, roč. 17, č. 6, s. 7

2007

KOMPAS, Karol: Konfrontácie : 4. ročník cyklu koncertov

Hudobný život, 2007, roč. 39, s. 15

Personálna bibliografia

 • 2007

  KOMPAS, Karol: Konfrontácie : 4. ročník cyklu koncertov

  Hudobný život, 2007, roč. 39, s. 15

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2010

  KOMPAS, Karol: Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 7 – 8, s. 16 – 17

Personálna bibliografia – Rozhovory

 • 2011

  KOMPAS, Karol – CARDOSO, Jorge [rozhovor]: Festival J. K. Mertza prináša do Bratislavy svetovú gitarovú elitu [rozhovor]

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 6, s. 9

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2023

  VESELÝ, Ondrej: Kompozície slovenských skladateľov a skladateliek pre gitaru

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, roč. 49, č. 2, s. 125 – 145

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 3, s. 4

 • 2010

  BREZINA, Pavol: Festival umení Konfrontácie

  Hudobný život, 2010, roč. 17, č. 6, s. 7

x