• 1998 – 2000

  Konzervatórium v Bratislave (violončelo - Juraj Fazekaš)

 • 2000 – 2004

  Pražské konzervatórium (violončelo - František Pišinger, Miroslav Petráš)

 • 2004 – 2009

  HTF VŠMU (violončelo - Eugen Prochác)

 • 09/2007 - 01/2008

  Royal Conservatory of Ghent, Belgicko, študijný semestrálny pobyt v rámci programu Erasmus (Prof. Judith Ermert)

 • 09/2008 - 01/2009

   Royal Conservatory of Ghent, Belgicko, štipendium SAlA (Prof. Judith Ermert)

 • od apríla 2018

  členka súboru pre starú hudbu Musica Aeterna

 •  

 • 2002

  štipendium Nadácie B. Martinů na účasť na Summer Master Courses v Semmeringu, Rakúsko (Prof. Onczay)

 • 2002 – 2003

  štipendistka Českého hudobného fondu na naštudovanie tvorby českých skladateľov 20. storočia

 • 2002

  majstrovské kurzy barokovej hudby Sopron (Simon Standage), Prachatice (Jennifer Morsches)

 • 2002 a 2005

  majstrovské kurzy Semmering, Rakúsko (Csaba Onczay, Tomasz Strahl)

 • 2006

  štipendium na účasť na Summer Master Courses od Hollandmusicsession v Bergen, Holandsko (Johannes Goritzki)

 • 2006

  štipendium na hranie v International Symphony Orchestra - ANIMATO

 • 2006

  štipendium od agentúry SAIA na účasť na Summer Academy v Luxembourgu (Claus Kanngiesser)

Kristína Koneval bola v rokoch 2007 - 2009 členkou klavírneho tria Animé (s klaviristkou Pavlou Reiffersovou a huslistom Marošom Potokárom) a počas pobytu v Čechách členkou súboru Musica Puella. Od roku 2007 do súčasnosti trvá jej umelecká spolupráca s klaviristkou Miriam Gašparíkovou v Duu Charis, s ktorým pravidelne účinkujú v rámci festivalov a koncertných cyklov na Slovensku. Hosťovala v komornom orchestri Capella Istropolitana, bola aktívnou hráčkou Junge Philharmonie Wien (2004-2010), náhradníčkou pre Gustav Mahler Orchestra a pre European Union Youth Orchestra (EUYO), ale aj vedúcou violončelovej skupiny orchestrálneho turné ANIMATO. Kratšiu dobu pôsobila aj v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu v Bratislave (2009), v ŠKO Žilina a tiež ako aktívna hráčka v orchestri Solistes Europees Luxembourg (2008 - 2009). Ako komorná a orchestrálna interpretka účinkovala na viacerých domácich i zahraničných festivaloch (Medzinárodný festival súčasnej hudby Melos-Étos, festival Pohoda, Hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach, Festival International de Musique de Strasbourg, Festival starej hudby v Soproni a i.).

Je tiež aktívnou interpretkou starej hudby (účinkovanie v súboroch Misica Puella a Solamente naturali, spolupráca s dirigentami Petrom Zajíčkom a Marekom Štrynclom, premiéra a nahrávanie opery Mathilde de Guise od J. N. Hummela s dir. Didier Talpainom).

Venuje sa aj pedagogickej činnosti, v súčasnosti je pedagogičkou hry na violončele na ZUŠ Vrbenského v Bratislave, predtým pôsobila aj na ZUŠ Taussigova v Prahe, ZUŠ J. Kowalského v Bratislave, ZUŠ L. Árvaya v Žiline, ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne a na ZUŠ Exnárova v Bratislave.

 

x