• 1997 – 2002

  Katedra hudobnej vedy na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

 • 2004 – 2008

  Akadémia umení v Banskej Bystrici (saxofón –Alexander Stepanov)

 • 2009

  koncert Saxofónové soirée v rámci Humenskej hudobnej jesene (spoluúčinkujúci – Štefan Tkáč, cl, sxt a Xénia Ljubimová, pf)

 • 2011

  recitál v rámci cyklu Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci v Bratislave

 • od 2012

  s manželom Adamom Gaines, známym americkým trubkárom, žije a pôsobí v USA

 • 2013

  ukončenie doktorandského štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici

 • 2012

  zúčastnila sa na projekte Oslava storočnice Johna Cagea. University Theatre, UW Green Bay, USA (John Cage: 0'00''and Sonatafortwovoices.LadislavaGaines – sxs,CherylGrosso – perc)

 • 2013

  Saxofónový recitál v Koncertnej sále Oľgy Trebitschovej, ZUŠ Miloša Ruppeldta, Bratislava (s Mgr. Art. Janou Tomanovou, ArtD. – klarinet a Bc. Monikou Nagyovou – klavír)

 • 2011 – 2014

  členka saxofónovej sekcie orchestra Civic Symphony Green Bay, USA.

 • od 2012

  členka súboru a very small consortium, ktoré sa špecializuje na interpretáciu miniatúrnych skladieb, zväčša napísaných pre tento súbor

 • 2012

  založila Green Bay Saxophone Quartet (Steve Johnson, sxs, Ladislava Gaines – sxa, Michael Lund-Ziegler, Sam Stranz – sxt, Jennifer Johnson, sxb)

Počas štúdií bola členkou big bandu žilinského Konzervatória The Young Swing Generation. Ako pedagogička vyučovala hru na saxofóne na ZUŠ Miloša Ruppeldta v Bratislave. Od roku 2011 žije a vystupuje v USA ako členka Civic Symphony Green Bay (2011 – 2014), a very small consortium (od r. 2012) a v roku 2012 založila a je členkou Saxofónového kvarteta v Green Bay.

x