• od 1997 

  ZUŠ Strážske (zobcová flauta, klarinet - Ľubomír Buráš)

 • 2004 - 2010 

  Konzervatórium v Košiciach (hoboj - Štefan Sklenka)

 • 2010 - 2015

   HTF VŠMU (hoboj - Peter Kosorín)

 • 2011 - 2016

  prvý hobojista Symfonickéfo orchestra Slovenského rozhlasu

 • od 2015

  prvý hobojista Slovenskej filharmónie, v súčasnosti aj vedúci skupiny

Matúš Veľas už počas štúdií pôsobil v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu ako prvý hobojista. V tomto období naštudoval rad hobojových koncertov (Haydna, Mozarta, Belliniho) vrátane náročného hobojového koncertu D dur Richarda Straussa. V súčasnosti je prvým hobojistom Slovenskej filharmónie, kde pravidelne účinkuje aj ako sólista. Sólisticky sa predstavil aj s ďalšími poprednými slovenskými telesami ako Štátna filharmónia Košice, SOSR, Cappella Istropolitana či Komorný orchester VŠMU a má za sebou aj účinkovania v zahraničí. Dôležitou súčasťou jeho umeleckých aktivít je interpretácia komornej hudby, pravidelne sa jej venuje v rôznych komorných zoskupeniach (spolupráca napr. s Moyzesovým kvartetom a Mucha Quartet). 

 

x