• 1970 – 1976

    Konzervatórium v Bratislave (klavír)

  • 1976 – 1980

    VŠMU v Bratislave (spev)

  • 1980 – 1986

    členka Slovenského filharmonického zboru

Spočiatku u Marty Beňačkovej dominoval koncertný spev so širokým repertoárom piesňovej, oratórnej aj vokálnej symfonickej literatúry od baroka až po súčasnosť (sólistka viacerých komorných súborov a orchestrov). V súčasnosti pravidelne spolupracuje s poprednými orchestrami ako Slovenská filharmónia, Česká filharmónia, Symfonický orchester Českého rozhlasu, Symfonický orchester hl. m. Prahy FOK a i., komornými telesami a významnými dirigentskými osobnosťami.

K jej najvýznamnejším operným postavám patria Ulrika (Maškarný bál), Azucena (Trubadúr), Orlando (Zúrivý Roland), Grófka (Piková dáma), Ježibaba (Rusalka), Stařenka Buryjovka a Kostelnička (Jej pastorkyňa). Hosťovala na operných scénach: Opera SND, ND Praha, ND Brno, Staatsoper Wien, Theatre Chatelet v Paríži a mnohé ďalšie operné domy v zahraničí (Japonsko, Španielsko, Taliansko).

Pedagogicky pôsobila na Konzervatóriu v Bratislave, v súčasnosti na JAMU v Brne (od 2007 docentka), kde vedie aj medzinárodné interpretačné kurzy.

x