• 1963 – 1969

  Konzervatórium v Bratislave (spev)

 • 1969 – 1970

  Konzervatórium v Petrohrade, neskôr štúdium aj na VŠMU

 • od 1970

  sólistka Opery DJGT v Banskej Bystrici (interpretka koloratúrnych a lyrických sopránových úloh)

 • od 1992

  pedagogička spevu na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici

 • od 1997

  pedagogička spevu na Akadémii umení v Banskej Bystrici

Hosťovala v SND v Bratislave, v Štátnej opere v Košiciach, v pražskom Národnom divadle a v brnenskej Janáčkovej opere, venuje sa aj koncertnej činnosti.

x