•  VŠMU v Bratislave (husle – Ján Skladaný)

  • Konzervatórium P. I. Čajkovského v Moskve (husle – David Oistrach)

Na začiatku svojho umeleckého pôsobenia bol Jack Martin Händler aktívny na poli interpretácie sólovej husľovej či komornej literatúry. Sólisticky vystúpil napr. so Slovenskou filharmóniou pod taktovkou skladateľa Arama Chačaturjana. V roku 1978, po skončení štúdia v Moskve, sa presťahoval do Nemecka, kde naďalej pôsobil ako sólista či ako člen početných orchestrov (napr. v Hamburskom štátnom orchestri, či 14 sezón v orchestri Bayreuther Festspielorchester).

V nasledujúcom období sa postupne začal viac venovať dirigovaniu. Dirigoval napr. Bayreuther Festspielorchester či hamburský komorný orchester Dall´Arco. V roku 1989 založil orchester Solistes Européens Luxembourg, v ktorom pôsobil ako dirigent a umelecký riaditeľ až do roku 2009. Počas tohto obdobia orchester vystúpil v mnohých krajinách Európy ako aj v USA – v roku 2004 bol orchester pozvaný účinkovať na slávnostnom koncerte pred Valným zhromaždením OSN v New Yorku pri príležitosti rozšírenia Európskej únie o desať nových členských krajín. V roku 1989 stál aj pri vzniku orchestra, z ktorého sa neskôr vyvinul komorný orchester mesta Bratislavy Cappella Istropolitana.

V roku 1994 založil spoločne s Lordom Yehudim Menuhinom, Ladislavom Mokrým a Ursulou Bally Tribune Internationale des Jeunes Interprètes (UNESCO) – TIJI, ktorej cieľom je podpora mladých hudobníkov.

Po odchode z orchestra Solistes Européens Luxembourg sa Händlerove tvorivé aktivity spájali s jeho projektom Hudobné dni Bruna Waltera. V roku 2004 sa na ňom po prvý krát predstavil Symfonický orchester Bruna Waltera, ktorý založil, a ktorého členmi sú najmä umelci pôsobiaci v orchestroch regiónu ohraničeného mestami Viedeň, Bratislava a Budapešť. S týmto telesom vystúpili nielen renomované osobnosti ako Rudolf Buchbinder, Misha Maisky či Nikolaj Znaider, ale svoj priestor ponúkol i začínajúcim mladým hudobníkom.

Bol ocenený početnými vyznamenaniami: Rad bielej ruže Fínska, luxemburský rad Officier de l´Ordre Gran-Ducal, L´Ordre de la couronne de chêne, Médaille d´Or du Mérite Européen, Čestný kríž za vedu a umenie Rakúskej republiky, Kríž Spolkovej republiky Nemecka, Cena primátora mesta Bratislavy za rok 2000 za jedinečnú realizáciu koncertných projektov v našom meste a za výrazný podiel na znovuoživovaní najlepších tradícií hudobného života Bratislavy a Krištáľové krídlo za rok 2004. V roku 2008 bol európskou komisiou vymenovaný za veľvyslanca Európskej únie pre interkultúrny dialóg a v roku 2009 za veľvyslanca pre inováciu a kreativitu.

Na začiatku roka 2023 mu prezidentka Zuzana Čaputová udelila Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti kultúry a umenia, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí. 

x