2018

KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: Debussy 100 rokov po...

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 3

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Interpretačne mnohoraký december i január v Mirbachu

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 3

2014

DOHNALOVÁ, Lýdia: V Žiline aj s pôvodnou tvorbou

Hudobný život, 2014, č. 4, s. 7

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život , 2013, roč. XLV, č. 3, s. 6

2013

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012 : Muchovo kvarteto

Hudobný život , 2013, roč. XLV, č. 1 – 2, s. 22 – 23

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Spomienka na Jána Levoslava Bellu

Hudobný život, 2013, č. 10, s. 8

2013

STÝBLOVÁ, Magdaléna: V Pálffyho paláci nielen Dvořák

Hudobný život, 2013, č. 10, s. 8

2012

KUBANDOVÁ, Janka: Slovenská filharmónia

Hudobný život, 2012, č. 7 – 8, s. 3

2012

KUBANDOVÁ, Janka: miniprofil : Mucha Quartet

Hudobný život, 2012, č. 10, s. 5

2011

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina

Hudobný život, 2011, č. 7 – 8, s. 8 – 9

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Symfonický orchester VŠMU...

Hudobný život, 2011, č. 6, s. 3

2011

KUBANDOVÁ, Janka: Miniprofil HŽ

Hudobný život, 2011, č. 12, s. 7

-1

KOLÁŘ, Robert: Albrechtovský violový večer

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 4

Bibliografia

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: Debussy 100 rokov po...

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 3

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Interpretačne mnohoraký december i január v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 3

 • 2014

  DOHNALOVÁ, Lýdia: V Žiline aj s pôvodnou tvorbou

  Hudobný život, 2014, č. 4, s. 7

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2013, roč. XLV, č. 3, s. 6

 • 2013

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012 : Muchovo kvarteto

  Hudobný život , 2013, roč. XLV, č. 1 – 2, s. 22 – 23

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Spomienka na Jána Levoslava Bellu

  Hudobný život, 2013, č. 10, s. 8

 • 2013

  STÝBLOVÁ, Magdaléna: V Pálffyho paláci nielen Dvořák

  Hudobný život, 2013, č. 10, s. 8

 • 2012

  KUBANDOVÁ, Janka: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2012, č. 7 – 8, s. 3

 • 2012

  KUBANDOVÁ, Janka: miniprofil : Mucha Quartet

  Hudobný život, 2012, č. 10, s. 5

 • 2011

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, č. 7 – 8, s. 8 – 9

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Symfonický orchester VŠMU...

  Hudobný život, 2011, č. 6, s. 3

 • 2011

  KUBANDOVÁ, Janka: Miniprofil HŽ

  Hudobný život, 2011, č. 12, s. 7

 • -1

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtovský violový večer

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 4

x